Frezar S Praxou 2 Zmenna Prevadzka : výsledky vyhľadávania

O MicroStepe MicroStep spol. s r. o. je slovenským výrobcom a dodávateľom CNC strojov na delenie materiálov vláknovým laserom, plazmou, kyslíkom, vodným lúčom a vysokootáčkovým vretenom. Popri mechanike strojov vyvíjame a dodávame vlastné ... ... PRAX S ODBORNÍKMI Budú sa ti venovať skúsení odborníci s praxou. MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM Na prax k nám nastupujú žiaci ... ...

čítajte viac

MicroStep podporil lokálne bratislavské kolo súťaže EBEC Bratislava 2015 V termíne 11. a 12. marca 2015 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konalo lokálne kolo súťaže EBEC pre študentov bakalárskeho a   inžinierskeho ... ... ako vedia prepojiť teoretické vedomosti nadobudnuté na univerzite s   praxou. Jedným z partnerov podujatia bola aj spoločnosť MicroStep ... ...

čítajte viac

Deň otvorených dverí v CompetenceCenter Nord prilákal vyše 300 návštevníkov z biznisu aj politiky Najväčšia dcérska spoločnosť MicroStep – MicroStep Europa GmbH so sídlom v Bavorsku – má niekoľko regionálnych pobočiek ... ... k celkovému rozvoju priemyselných technológii a prepojeniu aplikovaného výskumu s praxou. ” Podujatia sa zúčastnil sa aj primátor Dorstenu Tobias ... ...

čítajte viac

Sme veľmi radi, že sa naša firma môže spolupodieľať na vzdelávaní novej generácie študentov, či už je to formou zabezpečenia pracovných nástrojov na študijné účely alebo nadobúdanie praktických zručností priamo u nás. V MicroStep si uvedomujeme dôležitosť výchovy potenciálnych budúcich kolegov, a to predovšetkým v študijných odboroch s nedostatkom absolventov ... ...

čítajte viac

MicroStep robí všetko pre zabezpečenie neprerušenej prevádzky firmy, ako aj podpory pre našich zákazníkov a partnerov. Vážení obchodní partneri, v súvislosti s reštrikčnými opatreniami, prijatými vládou SR na prevenciu a zmiernenie šírenia COVID-19 v Slovenskej Republike, Vás týmto informujeme o činnosti a službách poskytovaných spoločnosťou MicroStep, spol ... ...

čítajte viac

Programové riešenie MPM od MicroStepu integruje výrobné a skladové hospodárstvo podniku s riadiacimi systémami CNC strojov a aplikáciami pre tvorbu rezných plánov Asper®. Firma MicroStep, spol. s r. o. je slovenským výrobcom CNC strojov na delenie materiálov širokou škálou rezacích technológii (plazma, laser, autogén, vodný lúč) a prídavných operácii ... ...

čítajte viac

  Centrála: MicroStep, spol. s r. o. Vajnorská 158 831 04 Bratislava Slovenská republika Tel: +421 2 3227 7200 (hlasová odkazová schránka) Fax: +421 2 3227 7001 E-mail: info@microstep. sk Webstránka: http://www. microstep. sk Oddelenie predaja: Tel: +421 918 799 036 E-mail: sales@microstep. sk Oddelenie zákazníckej podpory (servis): Tel: +421 2 322 77 900 E-mail: service@microstep ... ...

čítajte viac

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo