Vyrazne Skratenie Doby Spracovania A Zvysenie Presnosti : výsledky vyhľadávania

Medzinárodne ... ... mm. Skúsenosti, ktoré spoločnosť má od doby uvedenia stroja do prevádzky sú pozitívne: „Spôsob fungovania zariadenia vo ... ... atď. Spoločnosť GEA Production Kitzingen sa pri vyokej presnosti pri spracovaní kupol spolieha na technológiu MicroStep mScan®. ... ... určuje povrch kupoly. So softvérom mSCAN sa dosahujú výrazne lepšie výsledky v presnosti rezných úloh. ...

čítajte viac

.... Spoločnosť v poslednej dobe dosiahla výrazný skok v presnosti a kvalite vyrábaných dielov získaním najmodernejšieho riešenia CNC rezania pre ... ... mScan od spoločnosti MicroStep, ktorá zaisťuje vysokú presnosť spracovania konca nádrže. „Investícia do nového strojového zariadenia zlepšuje ... ... a celkový pracovný výkon. Flexibilná plazmová kužeľová hlava výrazne rozširuje ...

čítajte viac

Podpolianska spoločnosť PPS Group a. s. už viac ako 15 rokov vyrába veľké strojárske komponenty a približne rovnaký čas trvá aj ich partnerstvo s MicroStepom. Príbeh tejto stredoslovenskej spoločnosti sa však začal ... ... mnohonásobne rýchlejšia ako manuálne nastavenie. „Automatizovaný kalibračný systém výrazne skracuje čas potrebný na nastavenie stroja z 3 hodín na ... ...

čítajte viac

Od zavedenia nášho plazmového rotátora sa v MicroStepe venujeme neustálemu vývoju ... ... Samoučiaci sa systému autokalibrácie geometrie nástroja (ACTG), ktorý výrazne zlepšuje dlhodobú presnosť a skracuje čas na údržbu Počiatočné snímanie ... ... východzieho bodu sa vyrežú dodatočné úkosy. Pre zaistenie presnosti systému pri dlhodobom používaní sa stanica ACTG používa aj na ... ...

čítajte viac

Nové vyhliadky v úkosovom rezaní . . . Automatický kalibračný systém geometrie nástroja (auto-calibration system of tool geometry) - ACTG prináša zvýšenie presnosti pre dlhodobý kontinuálny výkon úkosovej naklápacej hlavy. "Učiaci sa" kalibračný systém je elegantné riešenie, ktoré detekuje a softvérovo kompenzuje nepresnosti geometrie, ktoré mohli nastať kolíziou ... ...

čítajte viac

... rezacieho stroja od spoločnosti MicroStep, čo prinieslo enormné zvýšenie efektívnosti a flexibility. Nová technológia obsahuje širokú škálu možností spracovania - okrem iného plazmový rotátor a kyslíkový palivový rotátor umožňujú ... .... Dva rotátory s rôznymi technológiami rezania rozširujú možnosti spracovania skosenia. Úzke uličky, malé biele domčeky ... ... plechov ...

čítajte viac

... v stavbe lanoviek úspešne zvára na robotoch aj vďaka vysokej presnosti CNC rezacích strojov MicroStep Partnerstvo MicroStep-u so svetovým lídrom v ... ... technológií Trendom pri nových projektoch prepravy sú čoraz kratšie dodacie doby, a táto požiadavka ide ruka v ruke so zvyšujúcou ... ... vhodných pre robotické zváranie. “   Ďalšími kritériami bolo zvýšenie priepustnosti výroby ...

čítajte viac

CAM riešenie na vytváranie rezných plánov pre 3D tvary Masívna expanzia 3D CAD systémov v posledných rokoch výrazne ovplyvnila konštrukciu a prípravu výroby v strojárskych firmách. Prirodzene nasledovala potreba CNC programovania ... ... SQL databázou MPM namiesto jednotlivých pracovných zadaní, čo výrazne urýchli proces vytvárania nestingových úloh - MPM vytvorí rezacie úlohy ... ...

čítajte viac

Zaujíma ťa vývoj aplikácií a softvéru v C# alebo ASP. NET ? Skús to u nás, popri mechanike strojov vyvíjame a dodávame pokročilé riadiace systémy pre obrábacie stroje a vlastný softvér so špecializovanými modulmi ... ... podľa najnovších trendov Industry 4. 0 udržiavanie funkčnosti a presnosti už existujúcich aplikácií Zamestnanecké výhody, benefity flexibilná pracovná ... ...

čítajte viac

Nemecký Sealpac GmbH je jedným z popredných svetových výrobcov automatizovaných systémov pre balenie ... ... MSF od spoločnosti MicroStep. Ten kombinuje technologické možnosti spracovania rúr, profilov a plechov s vysokým stupňom automatizácie ... ... a výrobu súčasného a budúceho produktového portfólia. Okrem spracovania rúr a profilov umožňuje MSF aj rezanie plechov s veľkosťou ... ...

čítajte viac

V dňoch 3. – 6. 11. 2015 sa v nemeckom Stuttgarte uskutočnila jedna z najvýznamnejších tohtoročných európskych výstav, týkajúcich sa spracovania plechov a rúr - Blechexpo 2015. V dňoch 3. – 6. 11. 2015 sa v nemeckom Stuttgarte ... ... jedna z najvýznamnejších tohtoročných európskych výstav, týkajúcich sa spracovania plechov a rúr. Na výstave Blechexpo 2015 (spolu ... ...

čítajte viac

Podstatou technológie delenia kovových materiálov kyslíkovým plameňom je proces spaľovania železa ohriateho na zápalnú teplotu v prúde kyslíka. Rezaný materiál sa spaľuje ... ... v ktorom vznikajú rôzne druhy oxidov železa, je výrazne exotermická reakcia, t. j. s ... ... uvoľňovaní tepla. Vďaka tomu je možné materiál rezať výrazne rýchlejšie, ako keby sa iba tavil. ... ...

čítajte viac

... rozmery a tvar polotovarov. K zefektívneniu prípravy výroby výrazne prispieva nasadenie 3D CAM softvéru MicroStep mCAM, ktorý ... ... na skrúcanie okolo pozdĺžnej osi, na dosiahnutie požadovanej presnosti sú profily pred rezaním skenované v oblasti budúcich rezov (obr ... ... softvérové rozhranie medzi naším oddelením 3D dizajnu a rezacím centrom výrazne pomáha eliminovať potenciálne ...

čítajte viac

Spoločnosť AL-Cut AG bola založená v roku 2009. Táto švajčiarska firma sa stala obľúbeným rezacím centrom na výrobu rôznych dielov a prototypov. Má viac ako 250 spokojných zákazníkov z rôznych priemyselných odvetví. Kombinovaný CNC plazmový rezací a vŕtací stroj od firmy MicroStep rozšíril možnosti spoločnosti z hľadiska efektívnosti a flexibility výroby ... ...

čítajte viac

Nová úkosová rezacia hlava na rezanie kyslíkovým plameňom od MicroStep-u predstavuje alternatívu v úkosovom rezaní hrubých plechov, prináša podstatné zvýšenie efektivity rezania a tiež nové aplikačné možnosti. Problematika strojnej prípravy ... ... Uvedením kyslíkového rotátora na trh boli všetky tieto limity výrazne posunuté alebo úplne odstránené, navyše, pri ... ...

čítajte viac

Spoločnosť MicroStep, spol. s r. o. , sa zaoberá delením materiálov energolúčovými technológiami. O tomto zložitom ... ... dodaným strojom rozširovala. Oblasť CNC rezacích strojov je výrazne zákaznícky orientovaná , nejedná sa teda o sériovú výrobu ... ... do 6 mm umožňujú veľmi rýchle rezanie pri zachovaní vysokej presnosti rezania. Plazma je vhodná na rezanie od hrúbok ... ...

čítajte viac

Microstep, spol. s r. o. , ... ... zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Účel spracovania osobných údajov v kamerovom informačnom systéme: V rámci činností dochádza ... ... monitorovanom kamerovým systémom Zoznam osobných údajov: záznam z kamier Právny základ spracovania osobných údajov: Oprávnený záujem prevádzkovateľa Kategórie príjemcov: Súdy, ... ...

čítajte viac

Princíp delenia materiálov vodným lúčom je založený na intenzívnom hydroerozívnom účinku úzkeho vodného prúdu s veľkou rýchlosťou prúdenia vodného média, ktoré je stlačené na výstupe z rezacej dýzy na tlak niekoľko tisíc barov. Na ... ... lúčom sa používa voda z miestneho rozvodu, pre zvýšenie efektívnosti rezania a životnosti zariadenia je vhodné ju upraviť. ... ...

čítajte viac

V moderných priemyselných podnikoch, kladúcich dôraz na efektivitu, automatizáciu a informatizáciu výrobných procesov, je jednoznačným trendom využívanie 3D CAD návrhových softvérov, ktoré umožňujú priestorové modelovanie dielov a konštrukčných ... ..., atď. ). Program ponúka možnosť spracovania 3D modelu vytvoreného bežne používaným CAD softvérom, automatické ... ...

čítajte viac

Presná a efektívna príprava zvarových plôch na už vyrezaných dieloch Slovenský výrobca CNC rezacích strojov MicroStep vyvinul proces dodatočného rezania úkosov (ABP – Additional Beveling Process) ... ... alternatívou zaužívaných postupov a vedie k značnej časovej úspore a zároveň dosiahnutiu vyššej presnosti rezaných dielov, ktoré je možné bez ďalšieho opracovania ... ...

čítajte viac

© copyright 1991-2022 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo