Frezovanie Technologie : výsledky vyhľadávania

Frézovanie je spôsob mechanického trieskového obrábania, pri ktorom sa postupne odstraňuje materiál rotujúcim viaczubovým rezným nástrojom. Keďže obrobok, ako aj rotujúci nástroj (fréza) sa môže počas frézovania pohybovať po rôznych trajektóriách (vo viacerých osiach súčasne), frézovaním sa ľahko dajú vyrobiť plochy takmer akéhokoľvek, dokonca aj veľmi ... ...

čítajte viac

Sústavná činnosť firmy MicroStep v oblasti robotických aplikácií viedla v priebehu rokov ku komplexnému sortimentu komponentov pre robotické pracovné bunky - k dispozícii sú rôzne typy polohovadiel dielov, portálové a nosníkové ... ... nádob transformátorov, dopravníkových valčekov, rovnako ako frézovanie plastov, tmelenie, premiestňovanie hliníkových odlievacích foriem ... ...

čítajte viac

Dňa 9. septembra 2014 navštívil našu spoločnosť pán Jose-Lorenzo Valles, riaditeľ Odboru pre nové výrobné technológie a biotechnológie v rámci DG Research and Innovation v Bruseli Európskej komisie. Dňa 9. septembra 2014 ... ... pán  Jose-Lorenzo Valles, riaditeľ Odboru pre nové výrobné technológie a biotechnológie v rámci  DG Research and Innovation v Bruseli ... ...

čítajte viac

1991 založenie MicroStep, spol. s r. o. 10 zamestnancami Katedry automatizovaných systémov riadenia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave prvotným zameraním spoločnosti bol vývoj a implementácia automatizovaných riadiacich systémov do prevádzok ... ... laserom, autogénom, vodným lúčom a 3D frézovanie, ako aj vlastných riadiacich systémov a CAM softvéru ... ...

čítajte viac

Inovatívne výrobné technológie 2017 PDF Download , alebo pozrieť MicroStep ®  News #9 Stiahnite si 9. vydanie časopisu MicroStep ®  News. PDF Download ,  alebo pozrieť MicroStep ® brožúra 2015 Stručný prehľad aktuálnej ponuky strojov a softvéru. PDF Download ,  alebo  pozrieť MicroStep ® brožúra 2014 Stručný prehľad aktuálnej ponuky strojov ... ...

čítajte viac

Ako výrobca strojov, riadiacich systémov a CAM softvéru MicroStep ponúka nielen štandardné rezacie stroje , ale aj dodávky špeciálnych riešení na mieru a strojov pre vlastné aplikácie, riešenia kombinujúce rôzne neštandardné technológie na jednom stroji alebo výrobnej linke, riešenie pre efektívnu manipuláciu s materiálom , rovnako ako aj riešenia rešpektujúce ... ...

čítajte viac

Pre šampiónov v spracovaní plechov Komplexné riešenia pre úkosové rezanie Technológie: ABP / dodatočná automatizovaná príprava zvarových plôch na už vyrezaných dieloch ABC / funkcia na implementáciu kompenzačných hodnôt pre úkosové rezanie (napr. technológia True Bevel™ od Hyperthermu) ITH + ACTG / inteligentný držiak horáka a autokalibračný systém pre dlhodobú ... ...

čítajte viac

  MicroStepom vyvinutý riadiaci systém iMSNC® je jedným z najdokonalejších ovládacích systémov v CNC rezacích zariadeniach. Systém je ľahko ovládateľný, prístupný pre užívateľa a spoľahlivý pre činnosť CNC rezacích ... ... s procesom rezania. Integrované parametrické databázy pre rôzne technológie zabezpečujú vysokú efektívnosť a stabilnú kvalitu rezov, pričom ... ...

čítajte viac

Podujatie DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ MicroStep 2011 sa konalo v stredu 02. 03. 2011 v továrenských priestoroch firmy MicroStep v Partizánskom na Slovensku.  Podujatie Deň otvorených dverí MicroStep 2011 sa ... ...  a vláknového laserového stroja MSF spoločnosti MicroStep a tiež celkový prehľad technológie vláknových laserov a porovnanie "vláknového lasera s laserom CO2". ... ...

čítajte viac

Od zavedenia nášho plazmového rotátora sa v MicroStepe venujeme neustálemu vývoju v oblasti technológie rezania pod uhlom - vylepšenie mechaniky a riadenia pohybu išlo ruka v ruke s vývojom plazmových zdrojov a zavádzaním najnovších technológií delenia materiálu, čoho výsledkom sú jedinečné funkcie aktuálnej verzie: Nekonečné otáčanie nástroja s pevným stredom nástroja ... ...

čítajte viac

Popredný čínsky výrobca ťažobných strojov Zhengzhou Coal Mining Machinery investoval nedávno do unikátnej plne automatickej CNC rezacej linky postavenej ako spoločný projekt firiem MicroStep, MicroStep-Puris a Terex Material ... ... rezania autogénom. V dôsledku použitia modernej HD plazmovej technológie a predovšetkým vďaka automatizácii prípravy výroby, distribúcie rezných ... ...

čítajte viac

Podstatou technológie delenia kovových materiálov kyslíkovým plameňom je proces spaľovania železa ohriateho na zápalnú teplotu v prúde kyslíka. Rezaný materiál sa spaľuje (zlučuje) s rezacím kyslíkom za vzniku oxidov, ktoré sú v podobe ... .... zváranie Rezanie a zváranie kyslíkovým plameňom sú príbuzné technológie, ktoré sa odlišujú najmä dosahovanými teplotami. ... ...

čítajte viac

V dňoch 3. – 6. 11. 2015 sa v nemeckom Stuttgarte uskutočnila jedna z najvýznamnejších tohtoročných európskych výstav, týkajúcich sa spracovania plechov a rúr - Blechexpo 2015. V dňoch 3. – 6. 11. 2015 sa v ... ... ktorú odrážal nepretržitý záujem o naše multifunkčné rezacie systémy a technológie, “ zhodnotil Igor Mikulina, riaditeľ dcérskej spoločnosti ... ...

čítajte viac

Interview s pánom Alexandrom Vargom, riaditeľom spoločnosti MicroStep Text/Obrázky: Ján Minár, Michal Múdrý, časopis Strojárstvo Výstavný stánok firmy MicroStep na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre. V slovenskom strojárstve sa za ostatných ... ... tom, aby to platilo aj pre ostatné rezacie technológie. Za roky exis­tencie sme vyvinuli široké portfólio produktov ... ...

čítajte viac

Plazma je z fyzikálneho hľadiska zionizovaný plyn zložený z iónov, elektrónov a tiež z neutrálnych častíc. Vzhľadom na to, že sa v plazmovom oblúku dosahujú veľmi vysoké teploty používa sa plazma v priemysle na tepelné delenie kovových materiálov. Princíp rezania plazmou spočíva v tom, že sa neutrálny plyn, môže to byť napr. aj stlačený vzduch, vženie ... ...

čítajte viac

Nové vyhliadky v úkosovom rezaní . . . Automatický kalibračný systém geometrie nástroja (auto-calibration system of tool geometry) - ACTG prináša zvýšenie presnosti pre dlhodobý kontinuálny výkon úkosovej naklápacej hlavy. "Učiaci sa" kalibračný systém je elegantné riešenie, ktoré detekuje a softvérovo kompenzuje nepresnosti geometrie, ktoré mohli nastať kolíziou ... ...

čítajte viac

© copyright 1991-2017 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS