AirSelect

Softvérový modul „AirSelect” pre výrobcov potrubí umožňuje rýchly a pohodlný návrh HVAC komponentov. Rozsiahla knižnica obsahuje nastaviteľné tvary veľkého množstva dielov bežne používaných v HVAC priemysle. Okrem základných tvarov pravouhlých a kruhových armatúr knižnica obsahuje aj kolená trubiek, symetrické a asymetrické koncovky, odbočky a pod. V priereze pravouhlé diely spĺňajú DIN 18379.

Dopytový formulár

  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Asper Win

© copyright 1991-2019 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS