AsperWin Bevel

 Modul na úkosové rezanie AsperWin Bevel je určený pre stroje vybavené rotátorom, ktorý umožňuje pohyb v 5-tich osiach: X, Y, Z, A a B (náklon horáka 50°). Modul podporuje 3 metódy spustenia úkosového rezu, ktoré je možné vybrať, pre čo najlepšie prispôsobenie sa zákazníckej aplikácii: dierovanie pod uhlom, náklon horáka po dierovaní v bode dierovania a náklon horáka počas úvodnej časti zavedenia. Prostredníctvom „Bevel ATHC Expert” sa môže vybrať modul a môžu sa parametrizovať vhodné metódy ovládania výšky horáka pre jednotlivé diely, alebo skupiny dielov podľa ich rozmeru a tvaru. Okrem jednoducho zošikmených okrajov je možnosť aj meniacich sa úkosov a Y-rezov.

Dopytový formulár

  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Asper Win

© copyright 1991-2019 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS