AsperWin Nesting

 Modul automatického vkladania, AsperWin umožňuje efektívnu tvorbu "hniezd" s veľkým počtom rôznych rezaných dielov, čím sa dosiahne najlepšie možné využitie materiálu s minimálnym odpadom. Modul používa niekoľko metód geometrického vkladania a má schopnosť spracovať separátne skupiny dielov na definovaných plochách plechu a tiež celé plechy pri rešpektovaní definovaných kritérií ako vlastnosti materiálu, alebo informácie z databázového systému.

Dopytový formulár

  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Asper Win

© copyright 1991-2019 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS