mCAM

3D CAM softvér MicroStep mCAM umožňuje vytvárať rezné plány pre priestorové objekty, zložené z rovinných a 3D tvarov, aké sa bežne využívajú pri oceľových konštrukciách – napr. rúry, obdĺžnikové alebo IPE profily, guľové segmenty, či kupoly. Softvér je primárne určený na vytváranie rezných plánov zo vstupných 3D modelov vo formátoch STEP alebo IGES, a za účelom integrácie s CAD systémami umožňuje tiež importovať 2D DXF súbory a vytvárať z nich 3D objekty zvinutím plášťa. Aplikácia ponúka moderné, intuitívne užívateľské prostredie s 3D zobrazením dielov a zostáv buď vo forme tieňovaného objektu alebo drôteného modelu. mCAM môže pracovať ako samostatná aplikácia, ale má tiež implementované nástroje pre integráciu s aplikáciami automatizovaného riadenia výroby MPM (MicroStep Production Management) a napojenie na zákaznícke ERP systémy, čím zákazník získava výkonný nástroj, ktorý dokáže výrazne zvýšiť efektivitu prípravy výroby vo výrobnej prevádzke. 

Dopytový formulár

  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

mCAM

© copyright 1991-2019 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS