mCAM

3D CAM softvér MicroStep mCAM umožňuje vytvárať rezné plány pre priestorové objekty, zložené z rovinných a 3D tvarov, aké sa bežne využívajú pri oceľových konštrukciách – napr. rúry, obdĺžnikové alebo IPE profily, guľové segmenty, či kupoly. Softvér je primárne určený na vytváranie rezných plánov zo vstupných 3D modelov vo formátoch STEP alebo IGES, a za účelom integrácie s CAD systémami umožňuje tiež importovať 2D DXF súbory a vytvárať z nich 3D objekty zvinutím plášťa. Aplikácia ponúka moderné, intuitívne užívateľské prostredie s 3D zobrazením dielov a zostáv buď vo forme tieňovaného objektu alebo drôteného modelu. mCAM môže pracovať ako samostatná aplikácia, ale má tiež implementované nástroje pre integráciu s aplikáciami automatizovaného riadenia výroby MPM (MicroStep Production Management) a napojenie na zákaznícke ERP systémy, čím zákazník získava výkonný nástroj, ktorý dokáže výrazne zvýšiť efektivitu prípravy výroby vo výrobnej prevádzke. 

Dopytový formulár

  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

mCAM

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo