MPM - Efektívny manažment výroby

 Programový balík MPM zahŕňa moduly na spracovanie objednávok, tvorbu rezných plánov (CAM) vrátane možnosti automatického výberu a nestovania dielcov, skladové hospodárstvo a manažment činnosti rezacích strojov. Cieľom je okrem zefektívnenia pracovného procesu (časová úspora) tiež úspora materálu, zjednodušenie komunikácie a odbremenenie operátorov strojov od nadbytočných úkonov, ktoré by mohli byť základom chýb.

Spätná informácia do databázy objednávok je unikátna črta v porovnaní s podobnými systémami na trhu a je možná len vďaka prepojenosti riadiaceho systému iMSNC® s CAM softvérom AsperWin® – obe z vlastného vývoja MicroStepu. Okrem toho, MPM ponúka aj možnosti na integrovanie strojov a riadiacich systémov od iných výrobcov.
Prirodzené je napojenie na ERP systém zákazníka (napr. SAP, Microsoft AXAPTA), s ktorým prebieha obojsmerná výmena dát. Na zefektívnenie plánovania výroby poskytuje MPM niekoľko druhov v praxi zaužívaných výstupov, napríklad hmotnostné analýzy jednotlivých objednávok a hmotnostné reporty skladových zásob.
.

Moduly MPM

- „Stock & Order“ – databáza materiálov, dielcov a objednávok s informáciami o aktuálnom stave skladu a výroby, s možnosťou napojenia na užívateľský ERP systém

- „AsperWin®“ – integrovaný CAM softvér, umožňujúci automatické načítanie dielcov z databázy pre zvolený polotovar a automatické generovanie rezného plánu

- „MCP“ – databáza vygenerovaných rezných plánov a manažment činnosti strojov

- „iMSNC®“ – riadiaci systém stroja, umožňujúci automatickú konfiguráciu rezných parametrov na základe informácie o materiáli v načítanom reznom pláne

Dopytový formulár

  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

MPM

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo