Machine: DS

Automatická linka na spracovanie plechov DS vyvinutá na veľkoobjemové vŕtanie a rezanie.

 The automated plate processing line DS is designed for high-efficiency drilling and cutting with the possibility of automatic plate feeding and automatic part sorting on output. The line is dedicated to heavy-duty structural steel applications such as high-precision fittings, gussets and endplates. The machine is designed for a high level of automation within the factory workflow as a time- and cost-effective production solution for certain types of flanged parts. 

Automatická linka na spracovanie plechov DS bola navrhnutá na veľkoobjemové vŕtanie a rezanie s možnosťou automatickej nakládky plechov a automatického triedenia vyrezaných dielov na výstupe. Stroj je určený na výrobu odolných štruktúrnych dielov z ocele ako príruby, alebo koncové plechy. Toto zariadenie bolo navrhnúté so zreteľom na vysokú automatizáciu v továrňach

© copyright 1991-2019 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS