DS: Linka na automatické spracovanie plechov

Machine: DS

Automatická linka na spracovanie plechov DS vyvinutá na veľkoobjemové vŕtanie a rezanie.

 The automated plate processing line DS is designed for high-efficiency drilling and cutting with the possibility of automatic plate feeding and automatic part sorting on output. The line is dedicated to heavy-duty structural steel applications such as high-precision fittings, gussets and endplates. The machine is designed for a high level of automation within the factory workflow as a time- and cost-effective production solution for certain types of flanged parts. 

Automatická linka na spracovanie plechov DS bola navrhnutá na veľkoobjemové vŕtanie a rezanie s možnosťou automatickej nakládky plechov a automatického triedenia vyrezaných dielov na výstupe. Stroj je určený na výrobu odolných štruktúrnych dielov z ocele ako príruby, alebo koncové plechy. Toto zariadenie bolo navrhnúté so zreteľom na vysokú automatizáciu v továrňach

© copyright 1991-2022 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo