Cnc Cutting Machines Plasma Laser Waterjet Oxyfuel 3d Mill : výsledky vyhľadávania

Spoločnosť Sealpac GmbH patrí medzi svetových lídrov vo sfére automatického balenia potravín. Za cieľom zvýšenia flexibility a produkčnej kapacity sa spoločnosť rozhodla investovať do multifukčného CNC zariadenia na rezanie vláknovým laserom od MicroStep-u. Toto zariadenie ponúka možnosť 2D/3D rezania plechov, rúr a integrovaný laserový skener umožňuje taktiež ... ...

čítajte viac

MicroMill bol vyvinutý na 3D CNC frézovanie mäkkých kovov, plastov a dreva použitím vysokorýchlostného vretena. Konštrukcia zariadenia je vhodná na opracovávanie plochých dielcov, vrátane väčších veľkostí. Vďaka tuhému rámu, obojstranným pohonom a lineárnym vedeniam je zariadenie schopné zvládnuť široký zoznam rôznych úloh. Materiál je možné na pracovný ... ...

čítajte viac

... a informatizáciu výrobných procesov, je jednoznačným trendom využívanie 3D CAD návrhových softvérov, ktoré umožňujú priestorové modelovanie dielov a konštrukčných zostáv. Možnosť jednoduchého a pohodlného 3D modelovania so sebou prirodzene priniesla požiadavku programovania CNC strojov na základe takto vytvorených modelov – 3D CAM. Popredný slovenský výrobca ...

čítajte viac

Laserové rezacie zariadenie MSF predstavuje výkonný systém na rezanie materiálov vláknovým laserom alebo kombináciou vláknového lasera a plazmy. V porovnaní s CO 2  laserom je vláknový laser účinnejším riešením s nižšími prevádzkovými nákladmi, spĺňajúcim vysoké bezpečnostné a ekologické nároky.   ...

čítajte viac

Rozsah použitia je široký od presných rúr viacerých prierezov, profilov, kolien a kopúl, vytvárania konštantných úkosov pre V zvary a konštantného množstva zvarov     Okrem štandardných rovinných strojov, MicroStep ponúka výnimočný výber zariadení upravujúcich 3D rotačné objekty a polygonálne profily. Rotačné objekty zahŕňajú rúry rôznych rozmerov ... ...

čítajte viac

Nová úkosová rezacia hlava na rezanie kyslíkovým plameňom od MicroStep-u predstavuje alternatívu ... ... prípravy presných zvarových plôch na dieloch, rezaných na CNC strojoch, je dlhodobou prioritou slovenského výrobcu CNC rezacích strojov MicroStep. Rezanie pod uhlom tvorí neoddeliteľnú ... ... X, Y a K (označujú sa ako 3D profily rezu). Táto rezacia hlava je dodávaná v dvoch ... ...

čítajte viac

Kombinovaný stroj na rezanie plechov a rúr/štvorcových profilov s vláknovým laserom  “MSF 4001. 20L + T200AF + MT”  s automatickou nakládkou rúr do priemeru 200 mm s dĺžkou až 6 m a rezací stôl na plechy s pracovnou plochou 4000 x 2000 mm a automatickým výmenným stolom. ...

čítajte viac

Si nadšenec inovatívnych technológií v strojárskom priemysle? Chcel by si sa stať odborným konzultantom v oblasti rezacích a automatizačných riešení a spolupodieľať sa tak na formovaní výrobného priemyslu v spolupráci s medzinárodnými ... ... by bola tvoja náplň práce? poskytovanie odborných konzultácií k naším CNC strojom pre našich obchodných partnerov po celom svete, ... ...

čítajte viac

V dňoch 3. – 6. 11. 2015 sa v nemeckom Stuttgarte uskutočnila jedna z najvýznamnejších tohtoročných ... ... Horúcou novinkou bol laserový rezací stroj MSF najnovšej generácie s 3D výklopnou hlavou, umožňujúcou vysoko presné rezanie dielov pod ... ..., kalibračnou jednotkou ACTG, slúžiacou na autokalibráciu 3D výklopnej hlavy (ACTG je patentovaná technológia z vývoja MicroStep-u), ... ...

čítajte viac

... dlhodobú kvalitu úkosového rezania Vystavované stroje: *Novinka* MG / inovované CNC rezacie centrum je nabité technológiami – plazmový rotátor, ... ... polohovadlo na rezanie rúr a profilov *Novinka* ProfileCut / CNC stroj na výrobu dielov pre oceľové konštrukcie – spracovanie profilov ... ..., rúr a plechov *Novinka* MasterCut Compact / nová 3D výklopná hlava pre plazmový kompakt  ...

čítajte viac

... priemyselných odvetviach 1992 vývoj a dodávka prvého riadiaceho systému pre CNC plazmový rezací stroj vývoj aplikácii na báze dodaných riadiacich systémov ... .... Vážska kaskáda) popri hlavnej činnosti vstup do odvetvia CNC rezacích a obrábacích strojov začiatok dlhodobej spolupráce so špecializovanou slovenskou ... ... mechaniky strojov, ako aj vlastného riadiaceho systému pre CNC obrábacie ...

čítajte viac

Aktuálne vydanie časopisu predstaví aj novinku z MicroStepu - 3D CAM aplikáciu mCAM Prelistujte si online aktuálne vydanie časopisu Strojárstvo/Strojírenství s ústrednou témou: 20 rokov strojárskych ... ... Dvojstrana 36-37 je venovaná novinke z vývoja MicroStepu - 3D CAM aplikácii mCAM na tvorbu rezných plánov z výstupov z 3D modelovacích programov (napr. SolidWorks). V prípade ... ...

čítajte viac

Najväčší tohtoročný medzinárodný strojársky veľtrh rezania, zvárania a obrábania sa uskutoční v nemeckom ... ... / špecializovaný stroj na rezanie kolien *Novinka* MG / komplexný CNC rezací stroj – plazmový rotátor + ABP skener, ... ... vysokopresného kompaktného plazmového stroja *Novinka* MSF / kompaktný 4kW vláknový laser Príďte nás navštíviť! Hala 11, stánok B118 16 ... ...

čítajte viac

CAM riešenie na vytváranie rezných plánov pre 3D tvary Masívna expanzia 3D CAD systémov v posledných rokoch výrazne ovplyvnila konštrukciu a prípravu výroby v strojárskych firmách. Prirodzene nasledovala potreba CNC programovania založeného na 3D modelovaní súčiastok. Na riešenie týchto potrieb MicroStep využil svoje viac ako desaťročné skúsenosti v oblasti 3D rezania ...

čítajte viac

Nové vyhliadky v úkosovom rezaní . . . Automatický kalibračný systém geometrie nástroja (auto-calibration system of tool geometry) - ACTG prináša zvýšenie presnosti pre dlhodobý kontinuálny výkon úkosovej ... ... bol vyvinutý v rámci projektu "Research of technology nodes on CNC machines for cutting of materials by energy-beam technologies" podporovaný Ministerstvom školstva, ... ...

čítajte viac

© copyright 1991-2021 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo