Cennik Rezania Vodou Zakazkove Rezanie : výsledky vyhľadávania

Stroj určený na výrobu oceľových konštrukcií. Okrem voliteľných zón na rezanie rúr, pravouholníkových profilov a plechov má zónu určenú na rezanie konštrukčných profilov typu I, U, L a pod. Za účelom umožnenia presného delenia a rezania otvorov na určených miestach je stroj vybavený laserovým skenerom, ktorý odmeriava presný tvar profilu v mieste rezu ... ...

čítajte viac

Minulý štvrtok sme sa aj my v MicroStep-e zapojili do akcie Týždeň vedy a techniky 2017. Naši technológovia si pripravili vzorové ukážky rezania rôznymi technológiami. Návštevníci mali možnosť vidieť rezanie vodným lúčom a plazmou a následne sme ich zobrali do dielní, kde mohli vidieť to najnovšie, čo sa pripravuje v "našej kuchyni" vrátane obrovských rezacích ... ...

čítajte viac

MicroStep teraz zavádza jedinečnú metódu upínania a rezania kolien pomocou rotačného polohovadla rúr (RSV).   Na ... ... požiadavky zákazníkov firma MicroStep teraz zavádza jedinečnú metódu upínania a rezania kolien pomocou rotačného polohovadla rúr (RSV)  so špeciálnym adaptérom. ... ... obmedzením polomeru ohybu v závislosti na priemere), pričom rezanie sa uskutočňuje stanicou ...

čítajte viac

Spoločnosť MicroStep má okrem štandardných zariadení na rezanie plazmou, vodný lúčom, kyslím a laserom taktiež široké portfólio špeciálnych riešení dedikovaných ... ..., zariadenia PipeCut, určeného na podvodné plazmové rezanie veľkých rúr (do priemeru 700 mm). Hlavnou výhodou podvodného rezania plazmou je čistejšia vnútorná strana materiálu (menej strusky). ... ...

čítajte viac

... príležitosť dozvedieť sa viac o inovatívnych technológiách v oblasti CNC rezania. Spolupráca medzi slovenskou technickou univerzitou (STU) a spoločnosťou ... ... príležitosť dozvedieť sa viac o inovatívnych technológiách v oblasti CNC rezania. V rámci exkurzie v MicroStep-e sa študenti ponorili do sveta rezania a automatizácie, získali aktuálne informácie o spoločnosti, ... .... Vedúci ...

čítajte viac

Pre šampiónov v spracovaní plechov Komplexné riešenia pre úkosové rezanie Technológie: ABP / dodatočná automatizovaná príprava zvarových plôch na už ... ... dieloch ABC / funkcia na implementáciu kompenzačných hodnôt pre úkosové rezanie (napr. technológia True Bevel™ od Hyperthermu) ITH + ... ... inteligentný držiak horáka a autokalibračný systém pre dlhodobú kvalitu úkosového rezania ...

čítajte viac

... v priemysle na tepelné delenie kovových materiálov. Princíp rezania plazmou spočíva v tom, že sa neutrálny plyn ... ... oblúk vysokej teploty, ktorý roztaví kov určený na rezanie a plyn prúdiaci vysokou rýchlosťou zároveň odstráni roztavený kov z reznej medzery. Firma MicroStep spolupracuje v oblasti plazmového rezania s firmami: Hypertherm                     ...

čítajte viac

... na tlak niekoľko tisíc barov. Na zlepšenie účinku rezania, najmä pri rezaní kovových materiálov, sa ... ... abrazívum (korund a pod. ). V oblasti rezania vodným lúčom spolupracujeme s firmami: AccuStream www. accustream. ... .... thyssenkrupp. com Čo je to vodný lúč? Proces rezania vodným lúčom funguje na rovnakom princípe ako vodná erózia, ... ... Zmes vody a abrazíva, ktoré napomáha ...

čítajte viac

... v podobe tekutej trosky vyfukované dynamickým účinkom kyslíka z miesta rezania. Proces spaľovania, v ktorom vznikajú rôzne ... .... j. s veľkým vývinom tepla v mieste rezania. Na začiatku procesu je potrebný ohrev materiálu v ... ... z reznej škáry. Firma MicroStep spolupracuje v oblasti rezania kyslíkom s firmami: GCE                     ...

čítajte viac

Laserové rezacie zariadenie MSF predstavuje výkonný systém na rezanie materiálov vláknovým laserom alebo kombináciou vláknového lasera a plazmy. V porovnaní s CO 2  laserom je vláknový laser účinnejším riešením s nižšími prevádzkovými nákladmi, spĺňajúcim vysoké bezpečnostné a ekologické nároky.   ...

čítajte viac

Stroje typu CombiCut sú robustné CNC zariadenia určené predovšetkým pre viacsmenné prevádzky s veľkým objemom autogénového rezania. Umožňujú rezať oceľ až do hrúbky 300 mm, paralelné rezanie 8 horákmi, kombináciu autogénového a plazmového rezania, rezanie viacerými rotačnými plynovými trojhorákmi, rezanie rúr, alebo vŕtanie. ...

čítajte viac

Zdokonalené riešenie pre rezanie kopúl s Rotátorom MicroStep. MicroStep zavádza špeciálny sklopný rotačný stôl na rezanie kopuly, ktorý umožňuje orezávať kopuly pri použití štandardnej verzie  ... ... a univerzálnosti – štandardný stroj s rezacím stolom, šachtou pre rezanie rúr/profilov,   polohovadlo rúr  a rezacia plocha pre kopuly so ... ...

čítajte viac

Nová úkosová rezacia hlava na rezanie kyslíkovým plameňom od MicroStep-u predstavuje alternatívu v úkosovom rezaní hrubých plechov, prináša podstatné zvýšenie efektivity rezania a tiež nové aplikačné možnosti. Problematika strojnej prípravy ... ... dlhodobou prioritou slovenského výrobcu CNC rezacích strojov MicroStep. Rezanie pod uhlom tvorí neoddeliteľnú súčasť výskumno-vývojového ...

čítajte viac

... stola. Rúry sa upínajú do polohovacieho zariadenia na rezanie rúr na začiatku alebo na konci šachty. Okrem toho, do zariadenia na rezanie rúr sa môžu pripojiť špeciálne adaptéry na upnutie polygonálnych profilov alebo kolien. Na rezanie kopuly sa za alebo pred rezací stôl môže umiestniť špeciálny stôl na rezanie kopúl. Ďalej, pre rúry väčších rozmerov ... ..., DomeSel ...

čítajte viac

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo