Impressum

MicroStep, spol. s r.o.
Vajnorská 158
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 3227 7200
Fax: +421 2 3227 7001

E-mail: marketing@microstep.sk
Internet: https://www.microstep.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 322/B. Výpis z obchodného registra
(odkaz na Obchodný register).

IČO: 00 603 015

Právne upozornenie

MicroStep, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny na tejto webovej stránke bez predošlého upozornenia. Zároveň si vyhradzujeme právo kedykoľvek bez predošlého upozornenia zastaviť predaj akéhokoľvek produktu, ktorý je zobrazený na tejto webovej stránke.

Hoci sa neustále snažíme udržiavať našu webovú stránku bez akýchkoľvek chýb a v aktuálnom stave, nemôžeme zaručiť kompletnosť, správnosť a aktuálnosť obsahu a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo používaním tejto webovej stránky.

MicroStep, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah iných webových stránok, z ktorých sú odkazy na túto webovú stránku pomocou hyperlinku, ani za stránky, na ktoré sú odkazy z tejto webovej stránky pomocou hyperlinku.

Všetky práva vyhradené. Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom a inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Používanie a/alebo úprava obsahu tretími stranami nie je povolené bez predošlého súhlasu od MicroStep, spol. s r.o. Naša webová stránka môže obsahovať obrázky a videá, na ktoré majú autorské právo osoby, ktoré ich dali k dispozícii.

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo