Vertikálne frézovacie a vyvŕtavacie centrum„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť MicroStep, spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní vertikálneho frézovacieho a vyvŕtavacieho centra.


Názov projektu Inovácia výrobného procesu v spoločnosti MicroStep, spol. s r.o.
Hlavný cieľ projektu Inovácia výrobného procesu prostredníctvom zavádzania prvkov automatizácie.
Operačný program Výskum a Inovácie - www.opvai.sk
Riadiaci orgán OP VaI www.minedu.sk
Webové sídlo SO www.mhsr.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo