Oddelenie predaja a marketingu: marketing@microstep.sk

Ohľadom ekonomických a fakturačných záležitostí prosím kontaktujte: 
eko@microstep.sk

Zákazkové rezanie ponúkame IBA v prevádzke Partizánske: rezanie@microstep.sk, +421 917 125 562
Aktuálny cenník a ďalšie informácie: www.microstep.sk/zakazkove-rezanie/


Centrála:
MicroStep, spol. s r.o.
Vajnorská 158
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 3227 7200 (hlasová odkazová schránka)
Fax: +421 2 3227 7001
E-mail: marketing@microstep.sk
Webstránka: https://www.microstep.sk

Oddelenie predaja:
Tel:  +421 905 751 589
E-mail: marketing@microstep.sk

Servisné oddelenie:
Tel: +421 2 322 77 900
E-mail: service@microstep.sk

Oddelenie MTZ:
(predaj náhradných dielov a spotrebného tovaru)
Tel: +421 918 467 335
E-mail: sales.spares@microstep.sk

Prevádzkareň Partizánske:

MicroStep, spol. s r.o.
Nitrianska 1773 / 120
958 01 Partizánske
Slovenská republika

Prevádzkareň Hriňová:
MicroStep, spol. s r.o.
Partizánska 2545
962 05 Hriňová
Slovenská republika

Tel.: +421 45 53 20 325
Fax: +421 45 52 03 818
E-mail: iqm@microstep.sk


© copyright 1991-2019 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS