Kontakt


Oddelenie predaja a marketingu: marketing@microstep.sk

Ohľadom ekonomických a fakturačných záležitostí prosím kontaktujte: 
eko@microstep.sk

Zákazkové rezanie ponúkame IBA v prevádzke Partizánske: rezanie@microstep.sk, +421 917 125 562
Aktuálny cenník a ďalšie informácie: www.microstep.sk/zakazkove-rezanie/


Centrála:
MicroStep, spol. s r.o.
Vajnorská 158
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 3227 7200 (hlasová odkazová schránka)
Fax: +421 2 3227 7001
E-mail: marketing@microstep.sk
Webstránka: https://www.microstep.sk

Oddelenie predaja:
Tel: +421 2 3227 7200 (hlasová odkazová schránka)
E-mail: marketing@microstep.sk

Servisné oddelenie:
Tel: +421 2 322 77 900
E-mail: service@microstep.sk

Predaj náhradných dielov a spotrebného tovaru:
(Oddelenie MTZ)
Tel: +421 918 467 335
E-mail: sales.spares@microstep.sk

Prevádzkareň Partizánske:

MicroStep, spol. s r.o.
Nitrianska 1773 / 120
958 01 Partizánske
Slovenská republika

Prevádzkareň Hriňová:
MicroStep, spol. s r.o.
Partizánska 2545
962 05 Hriňová
Slovenská republika

Tel.: +421 45 520 38 15 (sekretariát)
Fax: +421 45 520 38 26 (personálne oddelenie)
E-mail: hrinova@microstep.sk


© copyright 1991-2021 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo