2. sympózium – Inovácie a technologický transfer SVE 16 + Čína s účasťou MicroStepV dňoch 20. – 23.9.2015 sa postupne v štyroch slovenských mestách – Bratislava, Žilina, Trenčín a Nitra – uskutočnil druhý ročník medzinárodného kooperačného sympózia s názvom „2. sympózium - Inovácie, spolupráca v technológiách, medzinárodný transfer technológií vo formáte SVE 16 + Čína“. Sympózium sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovensko-čínskej obchodnej komory a Centra vedecko-technických informácii SR za účasti delegácie z Číny a účastníkov zo 16 stredo- a východoeurópskych krajín. Podujatie otvoril na slávnostnej recepcii Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler.Sympózium prinieslo množstvo tém a styčných bodov spolupráce medzi slovenskými (stredo- a východoeurópskymi) a čínskymi organizáciami v oblasti vedy, výskumu, medzinárodného obchodu a výmeny skúseností v zavádzaní inovácii v technológiách. Jednotlivé panelové sekcie rozoberali témy nanotechnológií, mobility pre 21. storočie (smart cities), informatizácie verejného sektora a podpory start-upov, pokročilých výrobných technológii či biotechnológii a bioekonomiky.MicroStep sa zúčastnil panelu a diskusie Mobilita pre 21. storočie pod záštitou MŠVVaŠ SR. Zástupca firmy Michal Kováč rozprával na tému technologického transferu, úzkej spolupráce MicroStep-u so slovenskými vzdelávacími inštitúciami a tiež obchodného modelu firmy na čínskom trhu.

Podujatia sa popri zástupcoch z ministerstiev a národných inštitúcii zúčastnil aj čínsky veľvyslanec na Slovensku p. Pan Weifang a zástupcovia svetových aj slovenských firiem ako Huawei, KPMG, EY, Matador Group, CEIT Group, Prvá zváračská a akademickej obce.

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo