ABP: Príprava zvarových hrán na vopred vyrezaných dieloch

ABP: Príprava zvarových hrán na vopred vyrezaných dieloch
Od zavedenia nášho plazmového rotátora sa v MicroStepe venujeme neustálemu vývoju v oblasti technológie rezania pod uhlom - vylepšenie mechaniky a riadenia pohybu išlo ruka v ruke s vývojom plazmových zdrojov a zavádzaním najnovších technológií delenia materiálu, čoho výsledkom sú jedinečné funkcie aktuálnej verzie:
  • Nekonečné otáčanie nástroja s pevným stredom nástroja
  • Regulácia výšky pri rezaní pomocou napätia oblúka (ATHC)
  • Inteligntný držiak horáka (ITH) s funkciou návratu do správnej polohy a pokročilý senzorový systém pre detekciu pozície materiálu
  • Samoučiaci sa systému autokalibrácie geometrie nástroja (ACTG), ktorý výrazne zlepšuje dlhodobú presnosť a skracuje čas na údržbu
  • Počiatočné snímanie výšky cez elektrický kontakt v plazmovom horáku
  • Adaptívna korekcia úkosu (ABC)
Teraz predstavujeme naše najnovšie inovácie - Proces dodatočného úkosovania (ABP), ktorý umožňuje vytváranie úkosov na vopred kolmo vyrezaných dieloch. Po načítaní pôvodného 2D výkresu dielu do Asper®, užívateľ jednoducho definuje požadované skosenie a systém vygeneruje rezací plán pre ABP. Na nájdenie presnej polohy a umiestnenia kolmo vyrezaného dielu na rezacom stole prístroj používa čiarový laserový ABP skener.Počas skenovania sa porovnáva ideálny tvar (výkres) a skutočný obrys dielu a po overení východzieho bodu sa vyrežú dodatočné úkosy. Pre zaistenie presnosti systému pri dlhodobom používaní sa stanica ACTG používa aj na kalibráciu skenera.

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo