Automatizované riešenia zvyšujú efektívnosť výroby

 
Okrem štandardných verzií rezacích strojov, MicroStep ponúka aj špeciálne riešenia navrhnuté tak aby boli vhodné pre neštandardné požiadavky našich zákazníkov. Pri jednom stroji sa uplatnia riešenia pre neštandardné rozmery a tiež špeciálne kombinácie technológií. Výhodou kombinovaných strojov je sústredenie niekoľkých operácií obrábania na jedno pracovisko a tým nižšia potreba na premiestňovanie materiálu na následné spracovanie - čo je značná časová úspora.


Jedným príkladom je kombinácia plazmového rezania a rezania vodným lúčom s prídavnou technológiou vretenového rezania závitov. Táto kombinácia umožňuje stroju rezať časti tvarov, ktoré vyžadujú vysokú presnosť vodným lúčom a zostávajúce časti plazmou. Vodný lúč sa tiež môže použiť na rezanie presných otvorov, ktoré sa následne upravia narezaním závitu.

Okrem toho, MicroStep ponúka technické riešenia pre efektívne zaobchádzanie s rezaným materiálom čím sa maximálne zvýši produktivita stroja - napr. pri strojoch s automaticky výmennými stolmi alebo pri vidlicových podávačoch. Výhodou je spoločné miesto pre nakladanie a skladanie materiálu mimo pracovného priestoru stroja - proces odstraňovania odrezaných dielov a rezania ďalšej platne môže prebiehať súčasne.

Pre prípady rezania dlhých dielov (s dĺžkou najmenej 1 m), MicroStep ponúka rezacie stoly  so zabudovanými valčekovými dopravníkmi. Tieto systémy môžu byť integrované do existujúcich dopravníkových liniek vo fabrike čím sa optimalizuje tok materiálu cez stroj.

 
 

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo