Brace yourself, the robots are coming!

Firma MicroStep, s. r. o. sa tento rok stala reklamným partnerom študentskej oragnizácie BEST pri organizovaní letného kurzu pre študentov technických odborov z celej Európy.

Board of European Students of Technology – BEST – je medzinárodná, nezisková, apolitická organizácia združujúca študentov európskych technických univerzít. Vznikla v roku 1989 v Berlíne a odvtedy sa BEST rozšíril do 32 krajín Európy, kde v súčasnosti združuje 94 špičkových technických univerzít. Na jednotlivých univerzitách pôsobia lokálne skupiny organizácie BEST – Local BEST Group (LBG). Tá bratislavská tento rok zorganizovala letný kurz pre študentov technických univerzít s názvom Brace yourself, the robots are coming!

Tento kurz sa bude konať pod záštitou Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave v trvaní 12 dní v termíne od 29.6 do 10.7.2013. Témou kurzu je priemyselná robotika, mobilná robotika a umelá inteligencia. Akademickým garantom je prof. Ing. Peter Hubinský PhD. Kurzu sa zúčastní 22 študentov z technických univerzít z rôznych krajín Európy a 10 študentov Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.

Okrem prednášok, cvičení, laboratórnych prác, workshopov a exkurzií ponúka kurz zahraničným hosťom možnosť spoznať kultúru a zvyky na Slovensku.

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo