Čo má spoločné hafnium a plazmové rezanie a zváranie? (Rozhovor)

Plazma je štvrté skupenstvo hmoty a najrozšírenejšou formou látky vo vesmíre. Sprevádza nás vo forme blesku, polárnej žiary, vnútri žiariviek aj tzv. neónov alebo v elektrickom oblúku. Tvorí hviezdy, hmloviny, ionosféru aj slnečný vietor. S otázkou na priemyselné využitie plazmy som sa obrátila na pána Ing. Alexandra Vargu, PhD., spoločníka firmy MicroStep, spol. s r.o.

Čo spôsobilo také urýchlenie vývoja a výroby vo vašej firme, že ste už 2 roky po založení firmy (v rokoch 1993 – 1997) dodávali riadiace systémy pre obrábacie stroje, malé vodné elektrárne, regulátory turbín pre Važskú kaskádu?

Našu firmu založili v roku 1991 desiati výskumní a pedagogickí pracovníci Katedry automatizácie a regulácie Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Cieľom bolo pokračovať na inej báze v našej profesijnej orientácii, ktorou bola oblasť presných číslicových servosystémov a mikroprocesorovej riadiacej techniky. Chceli sme robiť riadiace systémy z vlastného vývoja a to sa nám aj začalo dariť. Dostali sme sa k veľmi zaujímavým zákazkám. Šlo o mikroprocesorové riadenie pohonov – aj turbína je len veľký motor hnaný vodou. Aby sme vedeli riadiť turbínu, museli sme vytvoriť jej matematický počítačový model, na tomto modeli odladiť parametre regulátora a až potom nás pustili k prvej turbíne s výkonom 18 MW na overenie nami navrhnutého riešenia. Až po úspešnom predvedení sme dostali objednávku na dodávku. Postupne sme potom dodali regulátory na 80 turbín a časom k tomu pribudli aj regulátory budenia generátora, ktorý turbína poháňa. Začínali sme vývojom špeciálnych aplikácií a k výrobe sme sa prepracovávali až postupne.

Na prelome tisícročí ste vstúpili do odvetvia CNC rezacích a obrábacích strojov. Okrem toho ste zakladali dcérske spoločnosti v ďalších európskych štátoch. Čo vám pomáhalo takéto široké portfólio výrobkov a služieb udržať v jednotnej línii, postrážiť kvalitu, nerozdrobiť energiu v prílišnom počte projektov?

S rezacími CNC strojmi sme začali v roku 1993, keď sme dostali zákazku na výmenu nefunkčného riadiaceho systému na existujúcom stroji. Úlohu sme zvládli a problematika nás zaujala tak, že sme začali uvažovať o vlastných strojoch. Našli sme kooperáciu na mechaniku, a tak sa to postupne začalo s produkciou 1 – 2 strojov ročne. V roku 1997 sme sa dostali okrem ďalších firiem zo Slovenska s naším najjednoduchším zariadením do výstavného stánku na svetovej výstave zváracej a rezacej techniky v Essene v SRN. Tam sme nadviazali prvé kontakty s potenciálnymi zákazníkmi a aj s potenciálnym predajcom. Postupne sa počet produkovaných strojov zvyšoval, o tie stroje sa bolo potrebné starať, a tak prirodzene vznikla firma v SRN ( MicroStep Europa GmbH.) na predaj a servis. Neskôr vznikli aj ďalšie. Tá prvá je však najrozbehnutejšia – ročne predáva viac ako 60 strojov. Postupne sa naše portfólio kryštalizovalo do dnešnej podoby.

V oblasti CNC strojov pre plazmové rezanie patríte k hlavným svetovým producentom.

Medzi špičku patríme najmä z hľadiska technickej úrovne našich riešení a nie z hľadiska množstva produkcie. Naše stroje nepatria medzi lacné produkty. Svoju pozíciu na trhu stále zlepšujeme a v posledných rokoch sa nám podarilo získať zákazky v najnáročnejšom segmente trhu, a tým sú veľké lodenice. V súčasnosti sa ukončuje výroba veľkého laserového rezacieho stroja s pracovnou plochou 50 × 3,5 m pre lodenice STX France, bola realizovaná dodávka stroja s pracovnou šírkou 16 m pre lodenice v Kanade a v Rumunsku a pripravujeme dodávku ďalších CNC strojov pre veľké lodenice v SRN a USA (pracovná šírka bude až 24 m).

V čom vidíte najväčšie výhody delenia materiálu práve plazmou na rozdiel od ostatných technológií?

Ak presne vyrežeme dielec, potom nie je potrebné následne upravovať rezné hrany frézovaním, brúsením atď. Kvalitnou plazmou a kvalitným CNC strojom možno rezať dielce s úkosovými hranami pripravenými priamo na následné zváranie. Stroje, ktoré majú na sebe vŕtacie hlavy, umožňujú aj navŕtanie presných otvorov, narezanie závitu do týchto otvorov, dielce môžu byť opísané pre možnosť ľahkej identifikácie alebo môžu byť pokreslené technologickými líniami potrebnými na následné operácie. Nejde teda iba o rezanie, ale aj o komplexnú prípravu dielcov, a takéto CNC stroje sú už prakticky zložitými výrobnými centrami. Ak k tomu pripočítame systémy pre automatickú nakládku, vykládku a sortovanie vyrezaných dielcov, potom predstavujú výkonný automatizovaný výrobný uzol. Práve takéto produkty chceme dodávať.

Je rezanie plazmou pre obsluhujúcich zamestnancov bezpečné?

Rezanie plazmou je vlastne rezanie elektrickým oblúkom. Je to podobný proces ako oblúkové zváranie, pri rezaní sa však neodtavuje elektróda, ktorá má vložku zo špeciálneho materiálu – Hafnia*, ale rezaný materiál. Zamestnanec si pri práci musí chrániť oči, nesmie sa priamo pozerať do oblúka. Keďže stroj pracuje automaticky, nie je potrebné kontinuálne sledovať oblúk.

Naša spoločnosť vám dodáva profily, hadice, spony, mikroprofily aj ďalšie produkty.
V akých zariadeniach sa následne vo vašom sortimente uplatnia?

Tieto produkty využívame v našich CNC strojoch. Ide napríklad o odsávanie spalín vznikajúcich pri plazmovom rezaní z okolia horáka a plynové hadice pre autogénové rezanie.

Aktuálne máte prostredníctvom autorizovaných predajcov a dcérskych spoločností zastúpenie vo viac než 50 krajinách sveta. Okrem Európy ste dobyli aj USA, Juhoafrickú republiku, Brazíliu, Blízky východ, Egypt, Indiu, Čínu, Vietnam alebo Južnú Kóreu. Kde bolo pre vás najťažšie prispôsobenie sa miestnemu trhu a jeho špecifickým potrebám?

Naše zastúpenie po svete vznikalo postupne. Pravidelne sme sa zúčastňovali na najvýznamnejších špecializovaných výstavách so zameraním na oblasť rezania a zvárania. Na takýchto výstavách hľadajú zákazníci vhodný stroj pre svoj výrobný proces, ale čo je dôležitejšie, hľadajú tu firmy z rôznych štátov zaoberajúce sa predajom technológií vo svojom štáte, potenciálnych výrobcov, ktorých produkty by mohli predávať. Postupne nás potenciálny predajcovia oslovovali, budovali sme s nimi vzťah tak, aby dokázali naše produkty predávať, resp. pri zložitejších požiadavkách priviezli zákazníka k nám. Títo predajcovia potom organizovali zase účasť na výstavách v ich domovskom teritóriu. Každý trh je niečím špecifický, ale v exotických štátoch, na ktoré sa pýtate, máme predaných málo strojov. Pomery v každom štáte pozná predajca. Potreby zákazníkov nie sú závislé od teritória. Od toho sú skôr závislé ich finančné možnosti.

Máte vy osobne ešte čas a príležitosť navštíviť vaše výrobné a vývojové oddelenia? Užasnúť nad novými nápadmi a konečnou realizáciou týchto myšlienok, ich „zhmotnením“?


Samozrejme, na to čas mám, a napriek tomu, že mám dôchodcovský vek, každý deň som v práci a na vývoji produktov, resp. na inováciách týchto produktov, sa priamo podieľam.

Zaujímate sa napríklad o plazmové vlákna na Slnku, polárnu žiaru, prepojenie našej Galaxie s Magellanovými mračnami prostredníctvom vodíkových plazmových mostov? Alebo dávate vo svojom voľnom čase prednosť iným, celkom odlišným koníčkom?

Zaujíma ma všetko, ale najmä technický vývoj vo svete. Vo voľnom čase sa venujem svojej rodine a záhrade, relaxujem a hľadám inšpirácie a nové nápady.

Ďakujem vám za rozhovor.

Rozhovor bol originálne publikovaný v 6. čísle firemného časopisu Géčko

© copyright 1991-2022 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo