Deň otvorených dverí MicroStep – 2. marca 2011

 Podujatie Deň otvorených dverí MicroStep 2011 sa konalo v stredu 02.03.2011 v továrenských priestoroch firmy MicroStep v Partizánskom na Slovensku.

Témou podujatia bol "Vláknový laserový stroj a technológia” s nasledovným programom:
  
-          Teória rezania vláknovým laserom
-          Predvedenie rezania

Predmetom podujatia bola spoločná prezentácia nového 1,5kW vláknového lasera  
HyIntensity HFL015 od spoločnosti Hypertherm, Inc. a vláknového laserového stroja MSF spoločnosti MicroStep a tiež celkový prehľad technológie vláknových laserov a porovnanie "vláknového lasera s laserom CO2". Po úvodnej prezentácii spoločnosti MicroStep, jej cieľov a riešení, sme privítali pána Hidda van Hoevena a pána Jaromira Slaného zo spoločnosti Hypertherm, ktorí predstavili vláknový laser približne 50-tim zástupcom našich potenciálnych zákazníkov a partnerom MicroStepu zo štátov susediacich so Slovenskom. Po prezentácii technologických poznatkov súčasného laserového rezania, ktorú robil pán Matthias Korn z MicroStep Photonics, bolo hosťom predvedené rezanie rôznych kovov strojom MicroStep MSF 3001.15L a počas občerstvenia sa uskutočnili diskusie o príslušných témach.
Nižšie sú uvedené obrázky z podujatia.

Leták o produkte MicroStep stroja MSF si môžete stiahnuť
tu.

Informácie o vláknovom laseri HyIntensity spoločnosti Hypertherm môžete nájsť 
tu.

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo