Deň otvorených dverí vo firme MicroStep v rámci TVT 2013

Deň otvorených dverí vo firme MicroStep v rámci TVT 2013Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Jeho cieľom je popularizovať a prezentovať vedu a techniku spoločnosti, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti ich podpory ako aj o pokroku, ktorý za to prinášajú.

Firma MicroStep sa toto podujatie rozhodla podporiť a ponúka návštevníkom možnosť zúčastniť sa dňa otvorených dverí v bratislavskej centrále, ktorý sa uskutoční 12. novembra 2013. V rámci podujatia ponúkame návštevníkom prezentáciu moderných strojov a technológií používaných pre priemyselné delenie materiálov energolúčovými technológiami spojenú s praktickými ukážkami.

Termíny prezentácií sú o 10:00, 13:30 a 15:30.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Ďalšie informácie môžete nájsť na týchto odkazoch:

http://www.minedu.sk/
http://www.cvtisr.sk/
https://www.vedatechnika.sk/

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo