Dni otvorených dverí pre študentov Slovenskej technickej univerzity

Dňa 6. a 13. mája 2014 sme, tak ako po minulé roky, privítali v našich priestoroch študentov 1. ročníka inžinierskeho stupňa zo Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rámci exkurzie mali príležitosť vypočuť si krátku prednášku o histórii, súčasnej činnosti a budúcich cieľoch spoločnosti MicroStep spol. s r. o., po ktorej sme pre nich pripravili prehliadku našej predvádzacej miestnosti spojenú s ukážkami rezania, vďaka čomu mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi typmi strojov z našej produkcie a najmodernejšími technológiami delenia materiálu.


 

 

Sme radi, že sme týmto pomohli obohatiť vzdelanie týchto študentov a zároveň mohli prispieť ku kvalitnej odbornej príprave budúcich technických inžinierov. Zároveň vítame možnosť vzbudiť u študentov záujem o prípadnú odbornú spoluprácu s našou firmou v budúcnosti.

 

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo