Dni otvorených dverí pre študentov STU

Dňa 23. apríla 2013 sme u nás zorganizovali exkurziu pre študentov 1. ročníka inžinierskeho stupňa zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po krátkej prednáške o histórii, súčasnej činnosti a budúcich cieľoch firmy MicroStep spol. s r. o. nasledovala prehliadka našej predvádzacej miestnosti, kde mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi typmi strojov z našej produkcie a zblízka si poziteť ukážky najmodernejších technológií delenia materiálu.Rovnakú akciu sme zorganizovali aj dňa 22. mája 2013 pre študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU z Katedry automatizácie a regulácie.

 
Vo firme MicroStep spol. s r. o. nám záleží na kvalite vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a aj týmto spôsobom sa snažíme prispieť k odbornej príprave budúcich technických inžinierov. Zároveň vítame možnosť vzbudiť u študentov záujem o prípadnú odbornú spoluprácu s našou firmou v budúcnosti.

 

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo