Exkurzia študentov robotiky FEI STU v centrále MicroStep-u

Dňa 1. decembra 2014 sa v centrále MicroStepu uskutočnila exkurzia študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – odbor Robotika. Exkurzia zahŕňala prezentáciu energolúčových technológii delenia materiálu, problematiky úkosového rezania rôznymi technológiami, ako aj realizovaných projektov a stavu aplikovaného výskumu MicroStep-u v týchto oblastiach.Študenti mali možnosť vidieť ukážky rezania HD plazmou, vysokotlakovým vodným lúčom a vláknovým laserom a taktiež vidieť naživo moderné stroje na vŕtanie, rezanie rúr a profilov a tiež pripravovanú veľkorozmerovú aplikáciu 18 m širokého portálu panelovej linky. Súčasťou návštevy našej centrály boli aj diskusie o možnej spolupráci študentov na výskumno-vývojových úlohách v oblasti programovania riadiacich uzlov a systémov robotických aplikácii.
 © copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo