MCAM: Konštrukčné práce s ľahkosťou

CAM riešenie na vytváranie rezných plánov pre 3D tvary

MCAM: Konštrukčné práce s ľahkosťou

Masívna expanzia 3D CAD systémov v posledných rokoch výrazne ovplyvnila konštrukciu a prípravu výroby v strojárskych firmách. Prirodzene nasledovala potreba CNC programovania založeného na 3D modelovaní súčiastok. Na riešenie týchto potrieb MicroStep využil svoje viac ako desaťročné skúsenosti v oblasti 3D rezania a vytvoril mCAM - výkonný interne vyvinutý nástroj pre automatizovanú výrobu 3D štruktúr z rovinných a 3D tvarov bežne používaných v oceľových konštrukciách - kruhové potrubia, obdĺžnikový alebo IPE profily, guľové segmenty alebo kupoly.

3D modely telies v bežne používaných formátoch STEP a IGESTento softvér umožňuje importovať 3D modely telies v bežne používaných formátoch STEP a IGES, automaticky roztriediť všetky prvky modelov v závislosti od typu polotovaru, automaticky ich rozložiť tak, aby sa dosiahlo vysoké využitie materiálu (nesting) a vytvoriť rezné plány vrátane všetkých parametrov pre rezanie.Podporované sú tiež: valcové ohýbanie plochých modelov z 2D DXF, tvorba rozvinutých rezacích plánov pre rezanie z plechu, mikro spoje pri dlhých rezoch, napojenie na ERP systémy a mnoho ďalších.


tvorba rozvinutých rezacích plánov pre rezanie z plechu, mikro spoje pri dlhých rezoch, napojenie na ERP systémy a mnoho ďalších

Využite naplno svoju produkciu s MPM

Integrácia mCAM do systému riadenia výroby MPM od firmy MicroStep poskytuje užívateľovi kontrolu nad celým výrobným procesom a tým zákazníkom poskytuje nástroje pre maximálne využitie ich výrobných zariadení.V tomto nastavení bude mCAM pracovať priamo s SQL databázou MPM namiesto jednotlivých pracovných zadaní, čo výrazne urýchli proces vytvárania nestingových úloh - MPM vytvorí rezacie úlohy pre mCAM centrálne na základe všetkých prichádzajúcich objednávok.

Využite naplno svoju produkciu s MPM

mCAM potom vytvorí rezacie plány pre požadované typy polotovarov - plechy, rúry, profily alebo kupoly - a nahrá ich do databázy rezných plánov MPM (MCP) spolu so všetkými potrebnými parametrami a zoznamom všetkých dotknutých dielov.MPM tak môže automaticky priradiť vytvorené plány zodpovedajúcemu rezaciemu stroju a po načítaní automaticky nastaviť rezné parametre každého stroja - to značne minimalizuje riziko chýb zo strany obsluhy.Po dokončení rezacieho program MPM okamžite aktualizuje informácie o každom vyrezanom diele v databáze, takže používatelia môžu sledovať stav rozpracovanosti jednotlivých zákaziek v reálnom čase.Po tom, ako sa vyrežú všetky diely v objednávke, systém vytlačí odovzdávací protokol, zatiaľ čo evidencia tovaru, objednávok a dielov môže byť zdieľané so zákazníkovým ERP systémom.

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo