Medzinárodná konferencia RAAD 2014

V dňoch 3. až 5. septembra 2014 sa na Smolenickom zámku konala medzinárodná konferencia profesionálov pôsobiacich v oblasti robotiky Robotics in Alpe-Adria-Danube Region 2014. Zúčastnili sa jej akademici, výskumníci, študenti a tento rok poprvýkrát aj zástupca spoločnosti MicroStep, ktorý predniesol odborný príspevok. Naša spoločnosť zároveň túto udalosť podporila finančným sponzorským darom.

Viac informácii o konferencii môžete získať tu.

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo