MicroStep podporil Umelecký večer Slovenskej technickej univerzity

Umelecký večer STU
PROGRAM dňa 21. 3. 2014 od 19.00 hod.
Účinkuje: Folklórny súbor, Komorný orchester a Spevácky zbor Technik STU

1. Spomienka
Hudba: Štefan Molota, choreografi a: Ľubica Mešková, Igor Hajdučík
Účinkuje: Folklórny súbor, Komorný orchester, Spevácky zbor Technik

2. Antonio Vivaldi, 2. a 7. časť z diela Glória
Účinkuje: Komorný orchester, Spevácky zbor

3. Zdeněk Lukáš: Pocta tvůrcům v troch častiach (1. Michelangelo 2. Rembrandt 3. Picasso)

Účinkuje: Spevácky zbor

4. H. Purcell: Abdelazer, suita

Účinkuje: Komorný orchester

5. Z Novohradskej strany

Účinkuje: Folklórny súbor
Hudba: Štefan Molota, choreografi a: Ľubica Mešková, Roman Malatinec

6. Muzikantské cifry

Hudba: Štefan Molota
Účinkuje: ľudová hudba Folklórneho súboru

7. Z Hrona

Hudba: Matej Šajgalík, choreografi a: Igor Hajdučík
Účinkuje: Folklórny súbor

8. P. I. Čajkovskij: Valčík zo Serenády C dur /

Účinkuje: Komorný orchester

9. Francis Poulenc - Quatre petites prieres de Saint Francous d’Assise (2. a 3. časť), mužský zbor

Účinkuje: Spevácky zbor

10. Antonio Lott i: Crucifi xus

Účinkuje: Spevácky zbor

11. Vitautas Miškinis: Cantate Domino

Účinkuje: Spevácky zbor

12. Miroslav Šmíd: Palenočka

Účinkuje: Spevácky zbor

13. Frajiru muj ľúbi

Hudba: Štefan Molota
Účinkuje: ľudová hudba a dievčenská spevácka skupina Folklórneho súboru

14. Z Lastomíra do Pozdišoviec

Hudba: Michal Noga, choreografi a: Marianna Svoreňová
Účinkuje: Folklórny súbor

Diriguje: Mirko Krajči, Zbormajsterka: Petra Torkošová,
riaditeľka súboru: Ľubica Mešková

STU Slovenská technická univerzita

STU je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch.

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo