MicroStep podporil vzdelávanie žiakov na SOŠ v Bánovciach nad Bebravou

V MicroStep si uvedomujeme dôležitosť výchovy potenciálnych budúcich kolegov, a to predovšetkým v študijných odboroch s nedostatkom absolventov. Počas nášho pôsobenia sme sa mnohokrát ocitli v situácii, keď nám chýbali uchádzači o prácu so zodpovedajúcim vzdelaním.

Sme veľmi radi, keď sa môžeme spolupodieľať na vzdelávaní novej generácie študentov, či už formou zabezpečenia pracovných nástrojov na študijné účely alebo vytvorením príležitostí na nadobudnutie praktických zručností priamo v našich prevádzkach. Naposledy sme novým vybavením podporili žiakov Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou.

Investície do vzdelania považujeme za nevyhnutné pre udržateľnú spoločnosť.

Študenti aj absolventi sú u nás srdečne vítaní. :)

Aktuálne voľné pracovné pozície nájdete na: https://www.microstep.sk/kariera/

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo