MicroStep používa vlákno

 
MicroStep zavádza sériu strojov MSF, ktoré sú špeciálne vyvinuté na rezanie pomocou vláknových laserov. Stroje optimálne prepájajú technologické výhody laserovej techniky a moderného rezacieho stroja CNC.


V porovnaní s laserovým systémom CO2, úprava materiálov pomocou vláknového lasera ponúka nutnú dávku výhod týkajúcich sa vlnovej dĺžky, vysokú efektívnosť, dobrú kvalitu lúča a kompaktnú, bezúdržbovú a necitlivú konštrukciu. Vďaka kratšej vlnovej dĺžke, laserový lúč môže byť navádzaný procesným vláknom napriek komplikovanému a citlivému vedeniu lúča s mnohými optickými prvkami.  Vlákno zaručuje trvalú kvalitu lúča v celom pracovnom priestore a tým umožňuje vyššie rezacie rýchlosti a nižší zárez s malým vplyvom tepla hlavne pri tenkých plechoch, a súčasne funkčnú a robustnú konštrukciu MSF stroja, vysokú kvalitu použitých komponentov a vysoký podiel dielov vyrobených vo vnútri podniku, čo má za následok vynikajúci pomer cena/prevedenie, nízke energetické požiadavky a nepatrné náklady na údržbu celého systému.


Mechanika stroja je navrhnutá pre výrobu vysoko presných dielov pri vysokej rýchlosti rezania, čím je možné aj rezanie neželezných kovov ako meď alebo mosadz. Vynikajúca dynamika MSF je dosiahnutá nízko posadeným portálom, digitálnymi AC servopohonmi, bezvôľovými prevodmi a presnými planétovými prevodmi. Pozícia všetkých osí sa meria inkrementálnymi snímačmi. Z dôvodu vlnovej dĺžky je celý systém uzavretý v bezpečnostnej kabíne, ktorá umožňuje dobrú prístupnosť pri zachovaní potrebnej ochrany. Pre správnu manipuláciu s materiálom je stroj vybavený výmenným stolom firmy MicroStep, ktorý značne znižuje čas nečinnosti počas nakladania a skladania.

 

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo