MicroStep sa pred letom zlúčil s IQM!

Dňa 01.06.2010 prišlo k zlúčeniu firmy MicroStep, spol. s r.o. s naším najvýznamnejším dlhoročným dodávateľom mechaník pre rezacie stroje - stredoslovenskou spoločnosťou IQM, s.r.o. z Hriňovej.

MicroStep sa spojil s IQM so spoločným cieľom – vybudovať silnú spoločnosť a značku MicroStep, ktorá bude zárukou kvality a spoľahlivosti v najvyspelejšej triede CNC rezacích a obrábacích strojov pre najnáročnejších zákazníkov. Zjednotenie konštrukčnej, výrobnej a súčiastkovej základne našich spoločností nám dlhodobo umožní dodávať na mieru šité riešenia CNC rezacích centier s vysokou mierou automatizácie, vybavené širokou škálou rezacích technológii a množstvom prídavných zariadení.

Sme presvedčení, že tento krok dodáva našim spoločnostiam a obchodným partnerom nové impulzy v ďalšom vývoji a zdokonaľovaní našich produktov a služieb.

Sme presvedčení, že budeme úspešní.


Ako dôsledok zlúčenia spoločnosť IQM, s.r.o. prestala existovať pod pôvodným obchodným menom a všetky jej aktivity, záväzky a pohľadávky prešli na rozšírenú spoločnosť MicroStep, spol. s r.o.
 

 

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo