Objavovanie inovácií v oblasti rezania: exkurzia študentov STU v MicroStep

Spolupráca medzi slovenskou technickou univerzitou (STU) a spoločnosťou MicroStep priniesla študentom jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o inovatívnych technológiách v oblasti CNC rezania. V rámci exkurzie v MicroStep-e sa študenti ponorili do sveta rezania a automatizácie, získali aktuálne informácie o spoločnosti, produktoch a možnostiach uplatnenia.

Brány našej bratislavskej pobočky sa otvorili hneď ráno, program sa začal úvodnou prezentáciou v zasadacej miestnosti, kde vedúci predaja, Jakub Daučo, predstavil spoločnosť MicroStep. Študenti sa v rámci prezentácie dozvedeli viac o zameraní a pôsobení spoločnosti, portfóliu našich rezacích strojov, ako aj o rôznych riešeniach u najvýznamnejších zákazníkov s ktorými spolupracujeme v rôznych odvetviach priemyslu. Dôraz bol kladený aj na naše automatizačné riešenia, ktoré tvoria kľúčovú súčasť ponuky MicroStep-u. "Automatizácia je pre MicroStep prioritou, ponúkame zákazníkom automatizované linky, ktoré zjednodušujú prácu, znižujú prevádzkové náklady a zabezpečujú efektívnejšiu výrobu," doplnil Jakub Daučo.Po teoretickej časti exkurzie sa študenti presunuli do showroomu, kde mali možnosť na vlastné oči vidieť naše stroje fungovať v praxi. Vedúci tímu technológov im ako prvé predviedol ukážku rezania plazmou na našom najpredávanejšom stroji MG. Potom nasledovalo rezanie ďalšími technológiami, ktorými boli rezanie kyslíkom, rezanie vodným lúčom a rezanie laserom. Študenti tak získali cenné informácie o princípe fungovania jednotlivých technológií, ako aj o materiáloch, ktoré sa nimi spracúvajú. Zblízka sa pozreli aj na doménu spoločnosti MicroStep – rezanie pod uhlom, vďaka ktorému sa firma presadila aj na mnohých zahraničných trhoch.Na záver exkurzie sme študentom poskytli doplňujúce informácie o servisovaní našich strojov a o možnostiach profesného uplatnenia sa na rôznych pozíciách naprieč oddeleniami. Veríme, že pripravený program exkurzie bol zaujímavý a poskytol im užitočné informácie, ktoré im pomôžu lepšie sa zorientovať v problematike CNC rezania a budú ich taktiež motivovať pri budúcom výbere kariéry v priemysle. Sme presvedčení, že s ich nadšením a kvalitným vzdelaním, ktoré nadobudnú na pôde našej partnerskej univerzity STU budú schopní prinášať inovácie v oblasti rezania s najmodernejšími technológiami. My sa už teraz tešíme na možnú budúcu spoluprácu s týmito perspektívnymi mladými odborníkmi.

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo