Rezanie rotačných tvarov 3D a polygonálnych profilov

 
 
Okrem štandardných rovinných strojov, MicroStep ponúka výnimočný výber zariadení upravujúcich 3D rotačné objekty a polygonálne profily. Rotačné objekty zahŕňajú rúry rôznych rozmerov (priemery sú od Ø 30 mm až do Ø 1500 mm a dokonca aj viac), kužeľové rúry alebo polygóny, torosférické alebo eliptické kopuly a kolená.


Štandardná zostava MicroStep stroja pri rezaní plechov a rúr sa skladá z rezacieho stola na uloženie plechov a odsávanej šachty na umiestňovanie rúr, ktoré sa umiestňujú v smere pozdĺžnej strany stola. Rúry sa upínajú do polohovacieho zariadenia na rezanie rúr na začiatku alebo na konci šachty. Okrem toho, do zariadenia na rezanie rúr sa môžu pripojiť špeciálne adaptéry na upnutie polygonálnych profilov alebo kolien. Na rezanie kopuly sa za alebo pred rezací stôl môže umiestniť špeciálny stôl na rezanie kopúl.


Ďalej, pre rúry väčších rozmerov, kopuly alebo pre špeciálne projekty, dodávame špeciálne stroje napr. CPCut alebo DRM-D, alebo jednoúčelové rezacie stroje s možnosťou automatického podávania rúr.

Rozsah použitia je široký od presných rúr viacerých prierezov, profilov, kolien a kopúl, vytvárania konštantných úkosov pre V zvary a konštantného množstva zvarov pre zváracie roboty až po prierezy rúr rezaných z rovných plechov vrátane mostíkov, ktoré bránia deformácii otvorov pri ohýbaní. Špeciálny  naklápací rotačný stôl pre kopuly bol skonštruovaný na vhodné orezávanie klenieb pomocou štandardného MicroStep rotátora.
 

Pre všetky hore uvedené aplikácie MicroStep dodáva vlastný CAM softvér – jednoúčelové aplikácie PipeSel, SolidSel, DomeSel, ElbowSel, modul na rezanie profilov – ktorý zahŕňa funkcie pre vyspelú komunikáciu s vlastným ovládacím systémom  iMSNC® firmy MicroStep

 

 

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo