Riešenia od MicroStep pre maďarský trh

V dňoch 1. – 2. júna 2022 sa v centrále MicroStep v Bratislave uskutočnil Deň otvorených dverí pre nášho maďarského partnera Froweld Kft.


Podujatia „Open Day for Froweld 2022“ sa v Administratívnom a vývojovom centre MicroStep v Bratislave zúčastnili takmer všetci zamestnanci nášho maďarského zástupcu Froweld Kft.

Maďarsko je vďaka susedstvu so Slovenskom, historickým väzbám a spoločnému ekonomickému priestoru v rámci V4 tradičným odbytišťom výrobkov MicroStep. Prvý CNC rezací stroj sme dodali do mesta Szombathely v západnom Maďarsku už v roku 1996. Krátko nato nasledoval druhý stroj pre toho istého zákazníka, pôsobiaceho v prepravnom priemysle.

Odvtedy sa objem dodávok z roka na rok kontinuálne zvyšoval, pribúdali zaujímavé projekty z rôznych oblastí kovospracujúceho priemyslu. MicroStep dodal maďarským zákazníkom celý rad riešení od malých plazmových strojov až po veľké, multifunkčné rezacie centrá využívajúce energolúčové technológie na rezanie plazmou, vláknovým laserom, kyslíkovým plameňom aj vodným lúčom. V súčasnosti je v Maďarsku v prevádzke viac ako 100 MicroStep strojov, vrátane komplexných riešení na rezanie kupol, ktoré využívajú pokročilú technológiu 3D mapovania skutočného tvaru polotovaru (MicroStep mScan), kombinovaných fiber laserových strojov na rezanie plechov a rúr s automatickým podávaním materiálu a tiež niekoľko dvojportálových strojov s technológiami úkosového rezania plazmou a plameňom. Prvý MicroStep stroj s kyslíkovým trojhorákom bol tiež dodaný práve do Maďarska.


Spomedzi rôznych typov technologických hláv v Administratívnom a vývojovom centre MicroStep bol na Dni otvorených dverí predstavený aj najnovší typ kyslíkového trojhoráka.

Od roku 2005 je oficiálnym zástupcom MicroStep na maďarskom trhu firma Froweld Kft., ktorá zásobuje zváracími a rezacími technológiami viac ako 600 miestnym zákazníkov. Froweld sa zameriava predovšetkým na dodávateľov pre automobilový priemysel, výrobcov oceľových konštrukcií, spoločnosti pôsobiace v oblasti ťažkého strojárstva a tiež firmy poskytujúce rezacie služby. V Maďarsku sídlia pobočky a kľúčoví dodávatelia viacerých renomovaných výrobcov z oblasti automobilového priemyslu a ich dodávateľských reťazcov, čo je tiež bázou pre medzinárodné budovanie značky MicroStep. So šiestimi manažérmi predaja a siedmymi servisnými a aplikačnými technikmi má Froweld vybudované silné zázemie, vďaka ktorému dokáže poskytovať montáže a kvalifikovanú zákaznícku podporu pre MicroStep stroje na celom území Maďarska.


Návštevníci mali možnosť pozrieť si naživo úkosové rezanie všetkými dodávanými rezacími procesmi: vláknovým laserom, plazmou, kyslíkovým plameňom, vodným lúčom, a aj CNC vŕtanie

V dňoch 1. – 2. júna 2022 sme v našej centrále na bratislavských Zlatých pieskoch privítali takmer celý tím Froweldu na akcii s názvom „Open Day for Froweld 2022“. Kolektív dvadsiatich šiestich zamestnancov nášho partnera mal možnosť spoznať kolegov z rôznych oddelení MicroStepu v bilaterálnych stretnutiach a zoznámiť sa s portfóliom MicroStep v rámci firemnej prehliadky a ukážok technológii v našich vývojových halách. Počas dňa otvorených dverí bola prezentovaná široká škála činnosti MicroStepu, vymieňali sme si nápady na ďalšie prehĺbenie spolupráce a posilnenie pozície na maďarskom trhu. Program už tradične zavŕšil pohodový večerný program, v ktorom nechýbalo chutné pohostenie a športovo-spoločenské aktivity.


Akcia v MicroStepe sa nezaobíde bez tradičnej slovenskej kuchyne a ľahkých večerných aktivít.

Želáme Froweldu veľa úspechov, spokojných zákazníkov, a za MicroStep pokračovanie v nastúpenom trende dodávok našich rezacích centier pre maďarský trh.

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo