Sme tu pre Vás bez prerušenia - neváhajte nás kontaktovať!

Vážení obchodní partneri,

v súvislosti s reštrikčnými opatreniami, prijatými vládou SR na prevenciu a zmiernenie šírenia COVID-19 v Slovenskej Republike, Vás týmto informujeme o činnosti a službách poskytovaných spoločnosťou MicroStep, spol. s r.o.

V našich skladoch, výrobných prevádzkach a na pracoviskách sú dodržiavané prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia a naši zamestnanci vykonávajú činnosť podľa aktuálnych odporúčaní úradov v súlade s § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Plne chápeme nevyhnutnosť prijatých opatrení, a zároveň Vás uisťujeme, že v rámci nastavených pravidiel robíme všetko pre zabezpečenie neprerušenej prevádzky firmy, ako aj podpory pre našich zákazníkov a partnerov.

Všetky oddelenia styku so zákazníkmi a dodávateľmi sú Vám plne k dispozícii v obvyklých pracovných časoch.

Neváhajte nás kontaktovať!

Želáme Vám pevné zdravie a spoločne držíme palce pre čo najskoršie prekonanie tohto krízového obdobia.

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo