Týždeň vedy a techniky 2014 v MicroStepe

Týždeň vedy a techniky 2014 v MicroStepeTýždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Jeho cieľom je popularizovať a prezentovať vedu a techniku v povedomí celej spoločnosti, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať o poznatkoch vedy a techniky ako aj o nutnosti ich podpory a o pokroku, ktorý na oplátku prinášajú.

Rovnako ako minulý rok, spoločnosť MicroStep sa opäť rozhodla toto podujatie podporiť a ponúka návštevníkom možnosť zúčastniť sa dňa otvorených dverí v našej bratislavskej centrále, ktorý sa uskutoční 11. novembra 2014. V rámci podujatia ponúkame návštevníkom prezentáciu moderných strojov a technológií používaných pre priemyselné delenie materiálov energolúčovými technológiami spojenú s praktickými ukážkami.

Termíny prezentácií sú o 10:00, 13:30 a 15:30.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Odkaz na naše podujatie na stránkach Týždňa vedy a techniky môžete nájsť tu.

Ďalšie informácie môžete nájsť na týchto odkazoch:

www.tyzdenvedy.sk
www.minedu.sk
www.cvtisr.sk
www.vedatechnika.sk

© copyright 1991-2020 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo