Zástupcovia Európskej komisie navštívili MicroStep

Dňa 9. septembra 2014 navštívil našu spoločnosť pán Jose-Lorenzo Valles, riaditeľ Odboru pre nové výrobné technológie a biotechnológie v rámci DG Research and Innovation v Bruseli Európskej komisie. Návšteva sa odohrala v rámci 7. rámcového programu EU a zorganizovali ju slovenskí delegáti z Programového výboru nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie a nové výrobné technológie (NMBP) európskeho Programu výskumu a inovácií Horizon 2020.


Návšteva pána Vallesa bola súčasťou jeho dvojdňového pobytu na Slovensku počas ktorej mu boli prestavené vynikajúce slovenské pracoviská.

Predmetom stretnutia bola prezentácia výrobných a vývojových aktivít firmy MicroStep v oblasti rezacích technológii a aplikovaných riadiacich systémov, ako aj diskusia o možnostiach európskej spolupráce v intenciách programu EU pre výskum a inovácie Horizon 2020.
© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo