Doppelmayr vyrába s MicroStep-om už vyše 20 rokov


Svetový líder v stavbe lanoviek úspešne zvára na robotoch aj vďaka vysokej presnosti CNC rezacích strojov MicroStep
Partnerstvo MicroStep-u so svetovým lídrom v stavbe lanoviek, rakúskou spoločnosťou Doppelmayr, trvá už takmer 20 rokov.


Obr. 1 Gondolová lanovka Doppelmayr – typ „funitel“ – v lyžiarskom stredisku Chopok juh. Rezacie stroje MicroStep sú prvým článkom výrobného procesu v Doppelmayr-i

Lanovky a lanové dráhy od skupiny Doppelmayr / Garaventa Group robia dosiahnuteľnými aj tie najvyššie a najodľahlejšie miesta na zemi. Na dennej báze prepravujú lyžiarov, dovolenkárov, turistov, pracujúcich, ale aj suroviny, tovary a materiál. Za značkou Doppelmayr stojí história plná prívlastkov typu „najdlhší“, „najväčší“ a „najvyšší“, ktoré charakterizujú dosiahnuté technické míľniky a prekonané (častokrát vlastné) rekordy v osobnej preprave. Jeden príklad za všetky: Už vyše dva roky si môžu dovolenkári v južnom Vietname vychutnávať jazdu na najdlhšej lanovke na svete, ktorá sa tiahne na dĺžke takmer 8 km medzi ostrovmi Phú Quốc a Hòn Thơm, pričom v najvyššom bode vyvezie cestujúcich do výšky 164 metrov. Táto lanovka pritom o 1,5 km prekonala Guinessov rekord dovtedajšej najdlhšej lanovky, ktorú tiež postavil Doppelmayr, a to iba 2 roky predtým v inej časti Vietnamu.

V súčasnosti pomáhajú lanové dráhy Doppelmayr sprístupňovať odľahlé zákutia v 92 krajinách na 6 kontinentoch a spájajú ľudí s mestami a prírodou pomocou inovatívnych prepravných riešení, ktorých má Doppelmayr v rôznych častiach sveta v prevádzke už viac ako 15 tisíc. Samotná skupina má zastúpenie vo vyše 50 krajinách. „Predvídavosť, rozoznávanie trendov, inovácie – to sú silné stránky, na ktorých si budujeme klientelu. Naši zákazníci sú našimi partnermi, s mnohými úspešne spolupracujeme už desaťročia. To nám umožňuje stanovovať si čoraz ambicióznejšie ciele,“ hovorí Walter Eberle, ktorý zodpovedá za plánovanie výroby v centrále Doppelmayr-u v rakúskom Wolfurte.


Vzrušujúce projekty je možné realizovať iba pomocou moderných technológií

Trendom pri nových projektoch prepravy sú čoraz kratšie dodacie doby, a táto požiadavka ide ruka v ruke so zvyšujúcou sa komplexnosťou riešení. „Z pozície lídra trhu je pre nás kľúčové, udržiavať si najvyššiu možnú technologickú úroveň. Preto máme potrebu kontinuálne modernizovať náš strojový park,“ hovorí Eberle.

Spolupráca Doppelmayr-u s MicroStep-om sa pritom začala písať pred takmer 20 rokmi. Prvotnou ideou výrobcu lanoviek bolo nájsť si partnera pre zákazkové rezanie, no požiadavka na zhruba 5000 výpalkov denne sa na sklonku milénia ukázala ako nerealizovateľná, nedokázal to sľúbiť ani jeden z dostupných dodávateľov služieb. Doppelmayr pochopil, že si bude musieť zabezpečiť výrobu dielov vo vlastnej réžii. Určujúcim kritériom sa stala požiadavka, aby dodávateľ poskytoval podporu pre všetky súčasti dodávky: softvér, riadenie, vŕtanie aj rezacie technológie. Voľba nakoniec padla na MicroStep, ktorý, ako Eberle priznáva: „bol ako jediný schopný ponúknuť kompletné riešenie.“

Predseda dozornej rady a zakladateľ MicroStep-u Alexander Varga spomína, že pre firmu bol v tej dobe projekt „Doppelmayr“ významným míľnikom. „Išlo o prvú synchronizovanú výrobnú linku MicroStep, pozostávajúcu z viacerých strojov. Zabezpečovala procesy vŕtania, vodnolúčového popisovania a následného úkosového alebo kolmého rezania dielov plazmou a kyslíkovým plameňom. Poloha plechu po presune žeriavom z vŕtacej a popisovacej časti linky do rezacej časti bola synchronizovaná pomocou CCD kamier na rezacích hlavách, ktoré slúžili na presnú lokalizáciu vyvŕtaných otvorov.“ Prvú časť linky dodal MicroStep už v roku 2001, čím sa otvorila cesta k dlhoročnej plodnej spolupráci oboch spoločností. V priebehu rokov 2001 – 2018 bola linka v niekoľkých cykloch priebežne modernizovaná, pričom celkovo dodal MicroStep do Doppelmayr-u už 14 rezacích alebo vŕtacích portálov s rôznymi konfiguráciami technológii. Zatiaľ poslednou bola veľká modernizácia z rokov 2017-2018, počas ktorej bolo vymenených všetkých 5 portálov linky.


Obr. 2 Časť vŕtacej a rezacej linky MicroStep vo výrobnej centále fy. Doppelmayr v blízkosti Bodamského jazera. V popredí je vŕtací portál DRM, v pozdí dva rezacie portály typu MG


Príprava na robotické zváranie 

Základnou požiadavkou modernizácie bolo zvýšiť presnosť úkosového rezania tak, aby boli výpalky bez opracovania použiteľné v následnom automatickom zváracom procese. „Naše rezacie systémy musia byť veľmi presné, pretože zhruba dve tretiny dielov zvárame pomocou robotov. Na to je požadovaná procesná tolerancia maximálne ± 0,5 mm. Pre proces tepelného delenia materiálu je to veľmi prísna požiadavka,“ uvádza Eberle. „Na základe dôsledného prieskumu dostupných riešení, a s prihliadnutím na naše dlhoročné skúsenosti môžem konštatovať, že presnosť a konzistentnosť plazmového úkosového rezania na strojoch MicroStep je na trhu jedinečná. Výpalky sú dlhodobo v toleranciách vhodných pre robotické zváranie.“ 

Ďalšími kritériami bolo zvýšenie priepustnosti výroby, produktivity a flexibility. Doppelmayr v posledných rokoch spracúval cca. 13000 ton ocele ročne. „V budúcnosti budeme rezať ešte viac,“ myslí si Eberle. „Nároky na strojový park sa zvyšujú. Pri nárazových objemoch v špičkách sme začali pociťovať rezervy našich rezacích kapacít. Rezacia linka je prvým článkom výroby, tam si nemôžeme dovoliť mať úzke miesto. Vďaka poslednej prestavbe sme schopní zvýšiť jej kapacitu na 18000 ton ročne, čo nám vytvára dostatočnú rezervu pre budúcnosť.“


Obr. 3 Paralelné rezanie dvomi plazmovými horákmi na stroji MG


Synchronizácia procesov šetrí manipulačný čas a zvyšuje presnosť

Vyše 60 metrová linka pozostáva z výkonného CNC vŕtacieho stroja typu DRM s pracovnou plochou 13,5 m x 3 m a dvoch rezacích CNC strojov typu MG s pracovnými plochami 18 m resp. 31 m x 3 m, z ktorých každý je osadený dvoma rezacími portálmi. Tri z portálov majú zhodnú konfiguráciu – úkosovú plazmovú hlavu, plazmovú hlavu na kolmé rezanie a dve kolmé hlavy na rezanie kyslíkovým plameňom (obr. 3). Zvyšný portál má 4 hlavy na paralelné kyslíkové rezanie (obr. 4).


Obr. 4 Paralelné rezanie kyslíkovým plameňom na stroji MG

Na efektívnu synchronizáciu procesov sú úkosové hlavy vybavené CCD kamerami (obr. 5), ktoré slúžia na zameranie vyvŕtaných otvorov pred rezaním. Vďaka presnej lokalizácii dier z predchádzajúcej operácie si stroje dokážu automaticky nastaviť súradnicový systém po presune plechu medzi vŕtacou a rezacou časťou linky, čo významne urýchľuje inicializáciu rezacieho procesu, a zvyšuje tiež jeho presnosť. „Tým, že máme v rámci jednej linky dostupné všetky potrebné technológie, dokážeme odbúrať množstvo neproduktívneho času, ktorý by sme inak minuli na manipuláciu s materiálom,“ vysvetľuje Eberle. Partnerstvo s MicroStep-om hodnotí po takmer 20-ročnej spolupráci pozitívne – okrem dlhoročných skúseností zavážila aj dostupnosť servisu a schopnosť inovovať. Dodáva: „V dlhodobom horizonte robí firmu úspešnou to, že sa usiluje o pokrok, nezaspí na vavrínoch, ale neustále hľadá možnosti zlepšenia.“  


Obr. 5 Držiak s CCD kamerou na boku suportu plazmového rotátora

Líderstvo Doppelmayr-u na trhu je zrejmé aj z návštevy európskych lyžiarskych stredísk, kde väčšina vlekov je práve od tejto firmy – napríklad aj na Slovensku v stredisku Chopok-Jasná (obr. 1). Riešenia sa však neobmedzujú len na prepravu osôb. Napríklad v roku 2002 postavil Doppelmayr prvú autolanovku na svete – v areáli bratislavského Volkswagenu , kde dodnes slúži na prepravu áut z výroby na testovací okruh.

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo