Štyridsaťpercentný nárast produkcie pri výrobe banských systémov


Spoločnosť Zhengzhou Coal Mining Machinery (ZMJ) je popredným čínskym výrobcom ťažobných a banských systémov s viac ako 45% podielom na čínskom trhu. MicroStep v spolupráci s firmou Terex dodali automatizovanú výrobnú linku, ktorá sa podieľa na výrobe jedného z hlavných produktov firmy – hydraulických tunelových podpier.
Ako jeden z mála čínskych výrobcov ťažobných a banských systémov je spoločnosť ZMJ schopná vyrobiť 3 zo 4 komponentov potrebných  na vytvorenie kompletného systému ťažby uhlia: hydraulické tunelové podpery, pancierové dopravníky a dobývacie kombajny s ozubeným valcom. Klientská základňa ZMJ zahŕňa najväčšie mená čínskych uhoľných spoločností, ako aj zahraničných spoločností. Vďaka zavedeniu automatizovanej rezacej linky dokázala zvýšiť objem výroby konštrukčnej ocele až o 40%, a to na 28 000 ton mesačne.Cieľom spoločnosti MicroStep je dodávanie moderných zákazníckych riešení, pokrývajúcich celú škálu rezacích technológii, s dôrazom na presnosť, spoľahlivosť a efektivitu s vysokou pridanou hodnotou pre užívateľa. Príkladom takéhoto riešenia je unikátny projekt automatickej CNC rezacej linky, ktorý realizovala firma MicroStep v spolupráci s nemeckou divíziou Terex Material Handling (výrobca žeriavov zn. Demag) a čínskou partnerskou firmou Puris v meste Zhengzhou. Cieľom projektu bol nárast efektivity práce, optimalizácia výrobného procesu, ako aj minimalizácia nákladov a rizík. Bolo potrebné zabezpečiť, aby celá výroba bola rýchla, plynulá, transparentná, s možnosťou jej monitorovania z podnikovej siete.
16 rezacích hláv, 8 portálov a 6 stolov v jednej automatizovanej linke

Pre tento účel bola dodaná rezacia linka, ktorá pozostáva zo šiestich CNC rezacích stolov MicroStep typu CombiCut s pracovnou plochou 28 x 3 m, ktoré sú osadené ôsmymi rezacími portálmi (dva rezacie stroje majú po dva portály). Každý z portálov je vybavený dvoma plazmovými rezacími hlavami (HD plazmové zdroje Kjellberg HiFocus 360i) a atramentovým popisovačom, umožňujúcim viacriadkové popisovanie plechov rýchlosťou až 20 m/min. Súčasťou linky je ďalej automatizovaný mostový žeriav Demag (9 t x 16,5 m), ktorý zabezpečuje manipuláciu s polotovarmi v pracovnej zóne (nakládka plechov na stroje a transport vyrezaného materiálu vrátane odpadu na výstupné dopravníky). Linka ďalej obsahuje vstupný vagón na prísun polotovarov z externého skladu a dva výstupné dopravníkové stoly, slúžiace na vykládku vyrezaných dielov a transport zvyškového odpadového materiálu do podlahových kontajnerov. Celá linka je prevádzkovaná v plne automatickom režime pomocou programového balíka pre riadenie výroby MicroStep MPM s integrovaným riadiacim softvérom WMS pre žeriav a manipuláciu s materiálom od firmy Demag. Automatická rezacia zóna linky zaberá plochu 120 x 18 m.Počnúc automatickým nestingom (efektívnym rozložením dielcov na plechu s cieľom dosiahnuť čo najmenší odpad po rezaní) a tvorbou rezných plánov v programe MicroStep Asper, cez automatizovanú nakládku polotovarov žeriavom, distribúciu rezných plánov na jednotlivé stroje na základe parametrov naloženého materiálu, automatické nasnímanie polohy plechu a štart rezania až po automatické privolanie žeriavu na vykládku materiálu po dorezaní, je celý proces plne automatizovaný, tzn. bez aktívneho zásahu obsluhy. Operátor linky riadi všetky procesy priamo z riadiacej kabíny s 8 konzolami riadiacich systémov MicroStep – monitoruje činnosť linky a reaguje na servisné hlásenia strojov (napr. výmena elektród). Obsluha je ďalej využívaná na manipuláciu s materiálom mimo pracovnej zóny linky – nakládka plechov na vstupný vagón a odoberanie vyrezaných dielov z konca výstupného dopravníka.
Zvýšenie kvality rezu a efektivity výroby až o 75%

Automatizovaná linka nahradila konvenčný výrobný proces rezania dielov kyslíkom na samostatne stojacich strojoch. Vďaka použitiu modernej HD plazmovej technológie, a predovšetkým vďaka automatizácii prípravy výroby, distribúcie rezných plánov a manipulácie s materiálom sa podarilo podstatne zvýšiť nielen kvalitu rezu, ale aj efektivitu výroby, a to až o 75 percent. Jeden výrobný cyklus trvá v súčasnosti 1 – 2 hodiny namiesto pôvodných 4 – 8 hodín. Okrem toho linka zvýšila objem výroby závodu o 40 percent na 28 000 ton za mesiac. Linka samotná je navrhnutá na spracovanie 8 000 – 12 000 ton konštrukčnej ocele mesačne v trojzmennej prevádzke.


© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo