História

1991

 • založenie MicroStep, spol. s r.o. 10 zamestnancami Katedry automatizácie a regulácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
 • prvotným zameraním spoločnosti bol vývoj a implementácia automatizovaných riadiacich systémov do prevádzok v rôznych priemyselných odvetviach

1992

 • vývoj a dodávka prvého riadiaceho systému pre CNC plazmový rezací stroj
 • vývoj aplikácii na báze dodaných riadiacich systémov

1993-1997

 • doménou spoločnosti je dodávka riadiacich systémov pre malé vodné elektrárne, obrábacie stroje, samoučiace sa roboty, riadenie priehradných systémov (napr. Vážska kaskáda)
 • popri hlavnej činnosti vstup do odvetvia CNC rezacích a obrábacích strojov
 • začiatok dlhodobej spolupráce so špecializovanou slovenskou strojárskou firmou IQM, s.r.o.
 • vývoj vlastnej mechaniky strojov, ako aj vlastného riadiaceho systému pre CNC obrábacie stroje

1998 - 2010

 • vytvorenie a upevnenie si pozície na západoeurópskom trhu
 • v r. 1999 založenie dcérskej spoločnosti MicroStep Europa GmbH, zameranej na predaj a servis rezacích strojov MicroStep v Nemecku
 • v r. 2007 založenie dcérskej spoločnosti MicroStep Photonics GmbH, zameranej na vývoj a podporu v oblasti laserových rezacích strojov MicroStep
 • dôsledné budovanie predajnej siete na báze dílerstva v takmer všetkých európskych a niektorých zámorských krajinách
 • nepretržitý vývoj a zdokonaľovanie CNC strojov pre rezanie plazmou, laserom, autogénom, vodným lúčom a 3D frézovanie, ako aj vlastných riadiacich systémov a CAM softvéru

od 2010 dodnes

 • 01.06.2010 zlúčenie spoločností MicroStep, spol. s r.o. a IQM, s.r.o. pod spoločných obchodným menom MicroStep, spol. s r.o.
 • cieľ spoločnosti – stať sa lídrom trhu v najvyššej triede CNC rezacích strojov

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo