História

1991 
 • založenie MicroStep, spol. s r.o. 10 zamestnancami Katedry automatizovaných systémov riadenia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
 • prvotným zameraním spoločnosti bol vývoj a implementácia automatizovaných riadiacich systémov do prevádzok v rôznych priemyselných odvetviach
 
1992           
 • vývoj a dodávka prvého riadiaceho systému pre CNC plazmový rezací stroj
 • vývoj aplikácii na báze dodaných riadiacich systémov
 
1993-1997 
 • doménou spoločnosti je dodávka riadiacich systémov pre malé vodné elektrárne, obrábacie stroje, samoučiace sa roboty, riadenie priehradných systémov (napr. Vážska kaskáda)
 • popri hlavnej činnosti vstup do odvetvia CNC rezacích a obrábacích strojov
 • začiatok dlhodobej spolupráce so špecializovanou slovenskou strojárskou firmou IQM, s.r.o.
 • vývoj vlastnej mechaniky strojov, ako aj vlastného riadiaceho systému pre CNC obrábacie stroje
 
1998 - 2010 
 • vytvorenie a upevnenie si pozície na západoeurópskom trhu
 • v r. 1999 založenie dcérskej spoločnosti MicroStep Europa GmbH, zameranej na predaj a servis rezacích strojov MicroStep v Nemecku
 • v r. 2007 založenie dcérskej spoločnosti MicroStep Photonics GmbH, zameranej na vývoj a podporu v oblasti laserových rezacích strojov MicroStep (v súčasnosti už neaktívna)
 • dôsledné budovanie predajnej siete na báze dílerstva v takmer všetkých európskych a mnohých zámorských krajinách
 • nepretržitý vývoj a zdokonaľovanie CNC strojov pre rezanie plazmou, laserom, autogénom, vodným lúčom a 3D frézovanie, ako aj vlastných riadiacich systémov a CAM softvéru
 
2010 až dodnes
 • 01.06.2010 zlúčenie spoločností MicroStep, spol. s r. o. a IQM, s.r.o. pod spoločných obchodným menom MicroStep, spol. s r. o.
 • cieľ spoločnosti – stať sa lídrom trhu v najvyššej triede CNC rezacích strojov, výrobcom a dodávateľom automatizačných riešení a riešení inteligentnej výroby
 • v r. 2014 založenie dcérskej spoločnosti MicroStep China, zameranej na dodávku a servis rezacích strojov MicroStep v Číne
 • v r. 2014 uzavrenie partnerstva s fínskym dodávateľom zváracej automatizácie pre lodenice Pemamek Oy, na základe ktorého je MicroStep exkluzívnym celosvetovým dodávateľom rezacích portálov do panelovových liniek Pema
 
2022
 • uvedenie digitálneho ekosystému a značky CyberFab na trh www.cyberfab.com
 • pod značku CyberFab spadá od 2022 riadiaci systém, CAM softvér, CAPP aplikácie a digitalizačné riešenia vyvíjané a dodávané MicroStep-om
 • rozšítrenie portfólia o ohraňovacie lisy, dodávané pod značkou MicroStep
 
2023
 • rozšítrenie portfólia o ručné laserové zváracie stroje, dodávané pod značkou MicroStep

  © copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

  Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

  a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

  nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

  Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo