• Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Vodný lúč / Príslušenstvo

 

Vodnolúčový rotátor

5-osový vodnolúčový rotátor s rotáciou do 600° umožňuje plnoautomatické úkosové rezanie vodivých aj nevodivých materiálov s náklonom až do 50°.

Vondolúčový multi suport

Tento suport môže mať až 4 dýzy a je navrhnutý na simultánne rezanie identických súčiastok pomocou vodnolúčovej technológie.

Dopravník na odstraňovanie kalu

Toto zariadenie bolo navrhnuté na odstránenie mechanické ostránenie kalu z nádrže AquaCut-u. Doppravník pozostáva z gumených čepelí, ktoré sú pripojené ku dvom reťaziam prostredníctvom oceľových L pro ...

  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo