• Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Software

 

AsperWin Basic

 CAM softvér spoločnosti MicroStep AsperWin® je výsledok dlhoročného intenzívneho vývoja a sústavných vylepšení na základe podnetov zákazníkov v oblasti softvérových aplikácií pre CNC strojné zar ...

AsperWin Nesting

 Modul automatického vkladania, AsperWin umožňuje efektívnu tvorbu "hniezd" s veľkým počtom rôznych rezaných dielov, čím sa dosiahne najlepšie možné využitie materiálu s minimálnym odpadom. Modul ...

AsperWin Bevel

 Modul na úkosové rezanie AsperWin Bevel je určený pre stroje vybavené rotátorom, ktorý umožňuje pohyb v 5-tich osiach: X, Y, Z, A a B (náklon horáka 50°). Modul podporuje 3 metódy spustenia úkos ...

AsperWin MultiTorch

Modul rezania MultiTorch umožňuje uskutočňovať súčasne rezy niekoľkými horákmi s možnosťou paralelného, šikmého a tiež ne-paralelného šikmého rezania (v prípade dlhých lichobežníkov). 

AirSelect

Softvérový modul „AirSelect” pre výrobcov potrubí umožňuje rýchly a pohodlný návrh HVAC komponentov. Rozsiahla knižnica obsahuje nastaviteľné tvary veľkého množstva dielov bežne používaných v HVAC pri ...

MPM - Efektívny manažment výroby

 Programový balík MPM zahŕňa moduly na spracovanie objednávok, tvorbu rezných plánov (CAM) vrátane možnosti automatického výberu a nestovania dielcov, skladové hospodárstvo a manažment činnosti r ...

iMSNC

  MicroStepom vyvinutý riadiaci systém iMSNC® je jedným z najdokonalejších ovládacích systémov v CNC rezacích strojných zariadeniach. Systém je ľahko ovládateľný, prístupný pre užívateľa a spoľah ...

mCAM

3D CAM softvér MicroStep mCAM umožňuje vytvárať rezné plány pre priestorové objekty, zložené z rovinných a 3D tvarov, aké sa bežne využívajú pri oceľových konštrukciách – napr. rúry, obdĺžnikové alebo ...

  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

© copyright 1991-2019 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS