• Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Riadiaci systém / Software

 
MicroStepom vyvinutý riadiaci systém iMSNC® je jedným z najdokonalejších ovládacích systémov v CNC rezacích zariadeniach. Systém je ľahko ovládateľný, prístupný pre užívateľa a spoľahlivý pre činnosť CNC rezacích strojov prostredníctvom moderných rozhraní užívateľa: nezávislá konzola obsluhy s TFT dotykovou obrazovkou a s jedným alebo dvomi ovládacími panelmi s LCD displejmi na stranách portálu. Pre dosiahnutie maximálneho využitia a flexibility prevádzky stroja, ponúka nezávislá konzola obsluhy možnosť pripravovať a editovať rezacie plány súčasne s procesom rezania.

Integrované parametrické databázy pre rôzne technológie zabezpečujú vysokú efektívnosť a stabilnú kvalitu rezov, pričom interaktívne prvky s pomocou bublín umožňujú časovo primerané ovládanie stroja. Okrem toho, môže byť stroj integrovaný do pracovného postupu spoločnosti prostredníctvom viacerých Intranetových aplikácií sprístupnený prostredníctvom SQL databáz a web služieb. Zdokonalené nástroje diaľkovej diagnostiky zabezpečujú rýchlu a úspornú údržbu systému prostredníctvom internetu.

Ak chcete vedieť viac o fungovaní a vlastnostiach iMSNC® kontaktujte vášho predajcu!

iMSNC

  MicroStepom vyvinutý riadiaci systém iMSNC® je jedným z najdokonalejších ovládacích systémov v CNC rezacích strojných zariadeniach. Systém je ľahko ovládateľný, prístupný pre užívateľa a spoľah ...

  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo