• Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Frézovanie / Technológie

Vzorka frézovania na stroji MicroStep - hliníkFrézovanie je spôsob mechanického trieskového obrábania, pri ktorom sa postupne odstraňuje materiál rotujúcim viaczubovým rezným nástrojom. Keďže obrobok, ako aj rotujúci nástroj (fréza) sa môže počas frézovania pohybovať po rôznych trajektóriách (vo viacerých osiach súčasne), frézovaním sa ľahko dajú vyrobiť plochy takmer akéhokoľvek, dokonca aj veľmi komplikovaného 3-rozmerného tvaru.V oblasti frézovania spolupracujeme s firmami:

HSD          www.hsdusa.com
IBAGwww.ibag.ch
Perskewww.perske.de
Vittewww.horst-witte.de
  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

© copyright 1991-2019 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS