• Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Začisťovanie / Technológie

Začisťovanie je proces, pri ktorom sa nežiadúce kusy materiálu (zvýšený okraj alebo malé kúsky materiálu, ktoré zostali pripojené k dielcu po procese rezania) odstránia pomocou začisťovacích nástrojov. V dnešnej dobe sa neprihliada iba na odstránenie otrepov, ale aj na vytvorenie dokonalej hrany. Stroje sú konfigurované podľa konkrétnych potrieb konečných užívateľov na základe nasledovných procesov:

Začisťovanie - Rýchle a nákladovo efektívne odstránenie otrepov po rezaní plazmou, plameňom alebo laserom. Pre túto úlohu je najvhodnejší flexibilný začisťovací bubon s unikátnou otvorenou technológiu brúsenia.

Brúsenie hrán - Odstraňuje ostré hrany na materiáli kefami z oceľových drôtov s vysokou životnosťou.

Zaoblenie hrán - Lamelové kefy umožňujú dosiahnuť zaoblenie na hranách plechov. Výberom rotačnej jednotky je možné dosiahnuť polomer do 2 mm a jednotný výsledok na každom okraji.

Obojstranné opracovanie - Obojstranná kefa umožňuje opracovávať všetky výpalky
na oboch stranách naraz.

Odstránenie vrstvy oxidu - Častým problémom po rezaní laserom je vrstva oxidu,
hlavne  pre  lakované  kovové prvky.  Špeciálne  kefy z pružinového drôtu  túto  vrstvu
odstránia až do 25 mm hrúbky materiálu.

Zrnitosť - S cieľom dosiahnutia zrnitosti na materiáli z nerezovej ocele sa používa
široký brúsny pás. Použitie rôznych brúsnych roštov umožňuje splniť všetky požiadavky.


Firma MicroStep spolupracuje v oblasti začisťovania výpalkov s firmami:

ARKU                  www.arku.com/en/
 
  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo