MSF Pro X – MicroStep fiber laserový stroj s karbónovým portálom

Pre aplikácie priameho rezania jednou laserovou hlavou má nahradenie oceľového portálu stroja karbónovým viaceré výhody: väčšie zrýchlenia a vyššie presuvové rýchlosti umožňujú efektívnejšie rezanie zložitých kontúr a malých detailov; podstatne nižšia hmotnosť portálu tiež prispieva k vyššej životnosti komponentov. Vo optimálnom prípade umožňuje použitie portálu z uhlíkového kompozitu zvýšiť produktivitu systému až o štvrtinu.

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo