PipeCut - Zariadenie na podvodné plazmové rezanie rúr

Spoločnosť MicroStep má okrem štandardných zariadení na rezanie plazmou, vodný lúčom, kyslím a laserom taktiež široké portfólio špeciálnych riešení dedikovaných na produkciu komplexných dielcov pre oceľové konštrukcie.

Táto animácia ukazuje príklad presne takého špeciálneho riešenia, zariadenia PipeCut, určeného na podvodné plazmové rezanie veľkých rúr (do priemeru 700 mm).

Hlavnou výhodou podvodného rezania plazmou je čistejšia vnútorná strana materiálu (menej strusky). Navyše, voda absorbuje väčšinu UV žiarenia, ktoré vzniká pri plazmovom rezaní a znižuje tiež množstvo zvuku a výparov.

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo