MicroStep ukázal v Nitre automatizáciu prípravy zvarových plôchTradičný Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre predstavil na svojom 28. ročníku novinky z oblasti spracovania kovov – zvárania, rezania, automatizácie a mechanizácie. Návštevníci sa okrem vystavujúcich firiem mali počas štyroch veľtržných dní od 23. – 26. mája možnosť zoznámiť aj s inovatívnymi vynálezmi vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním na sprievodnej výstave TECHFORUM.

Lákadlom pavilónu M3 bola Technická univerzita v Košiciach (TUKE), ktorá predviedla prototyp športovej sekvenčnej prevodovky pre vozidlá, robotické rameno pre dekontaminačný robot, trojkolesové vozidlo na báze pohonového systému využívajúce palivový článok a metalhydridové zliatiny, neštandardný kolaboratívny systém v stochastickom procese manipulácie a biomedicínske implantáty.V rámci série prednášok a seminárov, ktoré sa konali počas prvých troch dní veľtrhu a predstavili široký diapazón tém od žiarového zinkovania, využitia kolaboratívnych robotov vo zváraní, CNC frézovania nábytku, projektu elektrickej formule až po 3D tlač, vystúpil aj marketingový riaditeľ MicroStep Michal Kováč. „V tematickom bloku „Inovácie vo zváraní“ sme predstavili trendy v oblasti automatizovanej prípravy zvarových plôch na rezacích strojoch – s dôrazom na automatizáciu nielen technologických procesov, ale aj logistiky toku materiálu vo fabrike. Verím, že početné príklady z priemyselnej praxe v krajinách od EÚ až po Čínu a Austráliu divákov zaujali,“ uviedol M. Kováč.


Michal Kováč s predsedom Cechu zváračských odborníkov doc. Ing. Jozefom Jasenákom, PhD.

Veľtrh potvrdil nastúpený trend popularizácie rezania vláknovými lasermi, ktoré tvorili absolútnu väčšinu exponátov z oblasti CNC rezania. „MicroStep ponúka v tejto oblasti široké portfólio strojov, ktoré okrem kolmého rezania umožňujú rezanie viacerými laserovými hlavami, úkosové rezanie, rezanie závitov a zahĺbení a tiež priemyselné značenie. Okrem plechov režeme tiež rúry a uzavreté profily, a to aj v plnej automatike,“ potvrdil Kováč.

Zástupcov MicroStep ste počas veľtržných dní stretli aj v stánku Cechu zváračských odborníkov, s ktorým firma dlhodobo spolupracuje v oblasti zváracích procesov a certifikácie, napríklad pri zavádzaní normy STN EN 1090. MicroStep s najnovším produktom FlexiWeld preniká do oblasti ručného laserového zvárania, ktoré je vďaka stabilite procesu a relatívnej jednoduchosti obsluhy rýchlo sa etablujúcim trendom v zváraní tenkých materiálov.

MSV Nitra 2023 priniesol množstvo podnetov a plodných diskusii s partnermi a potenciálnymi zákazníkmi. Veľtrh je za nami, tešíme sa na ďalší ročník!


Novinka FlexiWeld – ručná laserová zváračka od MicroStep-u vzbudzuje záujem trhu

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo