• Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Kontrolný systém / Príslušenstvo

 

Druhá dotyková obrazovka na portáli

Je možné pridať na portál druhú dotykovú obrazovku, ktorá funguje presne tak ako dotyková obrazovka na MMI konzole. Toto je veľmi nápomocné obzvlášť pri dlhých strojoch, lebo operátor môže nastaviť vš ...

  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo