Druhá dotyková obrazovka na portáli

Je možné pridať na portál druhú dotykovú obrazovku, ktorá funguje presne tak ako dotyková obrazovka na MMI konzole. Toto je veľmi nápomocné obzvlášť pri dlhých strojoch, lebo operátor môže nastaviť všetky parametre priamo na portáli a teda nestráca čas presunom medzi portálom a MMI konzolou.

Dopytový formulár

Stroje

  • MG
  • CombiCut
  • DRM
  • MasterCut
  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Kontrolný systém

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo