Rezanie Vodnym Lucom Technologie : výsledky vyhľadávania

Princíp delenia materiálov vodným lúčom je založený na intenzívnom hydroerozívnom účinku úzkeho vodného prúdu s ... ... (korund a pod. ). V oblasti rezania vodným lúčom spolupracujeme s firmami: AccuStream www. accustream. com Allfi ... ... thyssenkrupp. com Čo je to vodný lúč? Proces rezania vodným lúčom funguje na rovnakom princípe ako vodná erózia, ktorú ... ... plastové abrazíva ...

čítajte viac

Pre šampiónov v spracovaní plechov Komplexné riešenia pre úkosové rezanie Technológie: ABP / dodatočná automatizovaná príprava zvarových plôch na už ... ... dieloch ABC / funkcia na implementáciu kompenzačných hodnôt pre úkosové rezanie (napr. technológia True Bevel™ od Hyperthermu) ITH + ... ..., vŕtačka s vnútorným chladením, polohovadlo na rezanie rúr a profilov *Novinka* ProfileCut ...

čítajte viac

Ako výrobca strojov, riadiacich systémov a CAM softvéru MicroStep ponúka nielen štandardné rezacie stroje ... ... strojov pre vlastné aplikácie, riešenia kombinujúce rôzne neštandardné technológie na jednom stroji alebo výrobnej linke, riešenie pre ... ... reťazové dopravníky, stroje kombinujúce plazmu, rezanie vodným lúčom a vŕtanie, zariadenia na spracovanie plechov, ... ...

čítajte viac

Podstatou technológie delenia kovových materiálov kyslíkovým plameňom je proces spaľovania železa ohriateho ... .... gcegroup. com HARRIS www. harrisproductsgroup. com Rezanie vs. zváranie Rezanie a zváranie kyslíkovým plameňom sú príbuzné technológie, ktoré sa odlišujú najmä dosahovanými teplotami. ... ... tekutej trosky vyfukovaný z miesta rezu. Ako funguje rezanie kyslíkom? ...

čítajte viac

MicroStep teraz zavádza jedinečnú metódu upínania a rezania kolien pomocou rotačného polohovadla ... ... obmedzením polomeru ohybu v závislosti na priemere), pričom rezanie sa uskutočňuje stanicou s plazmovým horákom v súčinnosti s rotačným ... ... odpojení adaptéra od RSV, je na stroji možné rezanie štandardných trubiek alebo rezanie profilov.   Rezacie programy pre kolená sa dajú ... ...

čítajte viac

Zdokonalené riešenie pre rezanie kopúl s Rotátorom MicroStep. MicroStep zavádza špeciálny sklopný rotačný stôl na rezanie kopuly, ktorý umožňuje orezávať kopuly pri použití štandardnej ... ... a univerzálnosti – štandardný stroj s rezacím stolom, šachtou pre rezanie rúr/profilov,   line-height:115%;Arial", "sans-serif"">polohovadlo rúr  a rezacia ...

čítajte viac

... stola. Rúry sa upínajú do polohovacieho zariadenia na rezanie rúr na začiatku alebo na konci šachty. Okrem toho, do zariadenia na rezanie rúr sa môžu pripojiť špeciálne adaptéry na upnutie polygonálnych profilov alebo kolien. Na rezanie kopuly sa za alebo pred rezací stôl môže umiestniť špeciálny stôl na rezanie kopúl. "Arial", "sans-serif""> Ďalej ...

čítajte viac

Pokročilé 3D skenovanie pomocou mapovacieho softvéru mSCAN z dielne MicroStep-u umožňuje odmeranie skutočných rozmerov kupoly. Následne sú tieto údaje použité na úpravu generovaného rezacieho programu podľa skutočného povrchu kupoly. To zaručuje, že kontúry a otvory sú vyrezané s najväčšou možnou presnosťou. ...

čítajte viac

Plazma je z fyzikálneho hľadiska zionizovaný plyn zložený z iónov, elektrónov a tiež ... ... oblúk vysokej teploty, ktorý roztaví kov určený na rezanie a plyn prúdiaci vysokou rýchlosťou zároveň odstráni roztavený kov z ... .... Ďalej sa používajú špeciálne konštrukcie na vysoko presné rezanie tenších materiálov a iné. Využitie plazmového rezania Najčastejšie sa ... ...

čítajte viac

Pri rezaní materiálov pomocou laserového lúča sa využíva vysoká koncentrácia energie laserového lúča. Po dopade sfokusovaného laserového ... ... a zaostriť ho do malého bodu. Ako funguje rezanie laserom? Laser pozostáva z troch základných častí: zdroja energie, ... ... možné laser využiť na popisovanie materiálu, zváranie alebo rezanie. Pri rezaní sa materiál topí a odparuje alebo ... ...

čítajte viac

Dňa 1. decembra 2014 sa v centrále MicroStepu uskutočnila exkurzia študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity ... ... mali možnosť vidieť ukážky rezania HD plazmou, vysokotlakovým vodným lúčom a vláknovým laserom a taktiež vidieť naživo moderné stroje na vŕtanie, rezanie rúr a profilov a tiež pripravovanú veľkorozmerovú aplikáciu 18 m ... ...

čítajte viac

..., "sans-serif""> Jedným príkladom je kombinácia plazmového rezania a rezania vodným lúčom s prídavnou technológiou vretenového rezania závitov. Táto kombinácia ... ... stroju rezať časti tvarov, ktoré vyžadujú vysokú presnosť vodným lúčom a zostávajúce časti plazmou. Vodný lúč sa tiež môže použiť na rezanie presných otvorov, ktoré sa následne upravia ...

čítajte viac

.... V deväťdesiatych rokoch firma dodávala najmä 2D stroje na rezanie rovinných materiálov, neskôr bol sortiment rozšírený o kombinované stroje ... ... vo svojom výrobnom portfóliu aj niekoľko typov špecializovaných strojov na rezanie priestorových materiálov - rúr, profilov, kopúl ... ... certifikátu. V minulosti a v menších dielňach ešte aj dnes prebieha ...

čítajte viac

... dnešnej podoby. V oblasti CNC strojov pre plazmové rezanie patríte k hlavným svetovým producentom. Medzi špičku patríme ... ... potrebnými na následné operácie. Nejde teda iba o rezanie, ale aj o komplexnú prípravu dielcov, ... .... Práve takéto produkty chceme dodávať. Je rezanie plazmou pre obsluhujúcich zamestnancov bezpečné? Rezanie plazmou je vlastne rezanie elektrickým oblúkom ...

čítajte viac

© copyright 1991-2017 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS